Utstillingstrilogien

Festningen 2019 – Elva 2021 – Skogen 2022

Skogen 2022

27.08 – 25.09

Åtte kunstnere er invitert til å utvikle større kunstverk med utgangspunkt i skogsområdene rundt Kongsvinger. 

Les mer

Skogen, #3 av Kongsvingertrilogien

Kunstnernes prosjekter presenteres i Kongsvinger kunstforening, i en rekke historiske tømmerbygninger som ligger i en akse mellom kunstforeningen og Kongsvinger museum, og ute i selve skogen. 

Kunstnere:
Elin Már Øyen Vister
Joakim Blattmann
 
Gunvor Nervold Antonsen 
Janicke Schønning

Ellen Henriette Suhrke
Hans Kristian Borchgrevink Hansen
Marthe Kampen
Johannes Borchgrevink Hansen

Elva 2021

28.08 – 03.10

Kongsvinger Kunstforening, Kongsvinger Museum og Glommas bredder

Les mer


Elva, #2 av Kongsvingertrilogien

Festningen høsten 2019 ble svært vellykket, og vi vet at Elva kommer til å bli likeså bra. Denne gangen beveger kurator Nordby seg bort fra festningsmurene, inn i utstillingsrommene på Gyldenborg og Aamodtgården, og videre helt ned til elvas bredder. Aurora Passero skal stille ut i Aamodtgården, og Randi Nygård skal få plass på Gyldenborg. Elva blir mer performativ, og at folk må på rett sted til rett tid for å få med seg det som skjer. Følg med!

Bekreftede kunstnere pr 1.7.2021:
Aurora Passero
Randi Nygård
Leander Djønne
Sarah Rönnbäck

Hans Hamid Rasmussen

Festningen 2019

I utstillingen Festningen var Kongsvinger festning omdreiningspunkt. Åtte norske samtidskunstnere var invitert til å utvikle stedspesifikke kunstverk for festningens kasematter, rommene inne i festningsmurene.

Les mer

Festningen (2019), Elva (2020) og Skogen (2021) er en utstillingstrilogi kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening i og rundt Kongsvinger by. Utstillingene tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å se med nye øyne på tre sterke identitetsmarkører for byen: Kongsvinger festning, Glomma og Finnskogen. Dette er størrelser som har vært helt grunnleggende for utviklingen av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt. Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn, skape ny refleksjon rundt kjente steder og stille spørsmål ved identitet knyttet til historie, nåtid og fremtid.

%d bloggere liker dette: