Utstillingstrilogien

Festningen 2019 – Elva 2021 – Skogen 2022

Festningen (2019), Elva (2020) og Skogen (2021) er en utstillingstrilogi kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening i og rundt Kongsvinger by. Utstillingene tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å se med nye øyne på tre sterke identitetsmarkører for byen: Kongsvinger festning, Glomma og Finnskogen. Dette er størrelser som har vært helt grunnleggende for utviklingen av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt. Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn, skape ny refleksjon rundt kjente steder og stille spørsmål ved identitet knyttet til historie, nåtid og fremtid.

Elva 2021

28. august – 3. oktober


Elva, #2 av Kongsvingertrilogien

Dato for når denne utstillingen vil kunne arrangerers er fortsatt usikkert. Dette er et stort arrangement, og vi vil at det skal bli så bra som mulig. Vi kommer tilbake med oppdateringer.

Festningen høsten 2019 ble svært vellykket, og vi vet at Elva kommer til å bli likeså bra. Denne gangen beveger kurator Nordby seg bort fra festningsmurene, inn i utstillingsrommene på Gyldenborg og Aamodtgården, og videre helt ned til elvens bredder. Aurora Passero skal stille ut i Aamodtgården, og Randi Nygård skal få plass på Gyldenborg. Flere navn slippes etter hvert, men det vi kan si er at Elva blir mer performativ, og at folk må på rett sted til rett tid for å få med seg det som skjer. Følg med!

Bekreftede kunstnere pr 1.12.2019:
Eirin Støen
Aurora Passero
Randi Nygård
Leander Djønne
Sarah Rönnbäck

%d bloggere like this: