Festningen 2019

24. august – 29. september 2019
Åtte kunstnere inntok festningsmurene med spesialproduserte kunstprosjekter
– en oppdagelsestur på Festningen!

I utstillingen Festningen var Kongsvinger festning omdreiningspunkt. Åtte norske samtidskunstnere var invitert til å utvikle stedspesifikke kunstverk for festningens kasematter, rommene inne i festningsmurene. Festningen var den første i en trilogi med stedspesifikke utstillinger i og rundt Kongsvinger by, kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening.

Festningen (2019), Elva (2021) og Skogen (2022) er en utstillingstrilogi kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening i og rundt Kongsvinger by. Utstillingene tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å se med nye øyne på tre sterke identitetsmarkører for byen: Kongsvinger festning, Glomma og Finnskogen. Dette er størrelser som har vært helt grunnleggende for utviklingen av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt. Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn, skape ny refleksjon rundt kjente steder og stille spørsmål ved identitet knyttet til historie, nåtid og fremtid. 

Den første utstillingen vil foregå på Kongsvinger festning, nærmere bestemt inne i festningsmurene, i det som kalles for kasematter. Kasemattene på Kongsvinger er steinbelagte rom med hvelvede tak, i ulike størrelser. Mens festningen var under oppføring på 1700-tallet var det er her soldatene bodde, under særs kummerlige forhold. Der resten av festningen er renovert og oppgradert, har disse rommene fått stå mer eller mindre urørt siden festningsmuren ble oppført. Rommene er dunkle og grotte-aktige. Syv norske samtidskunstnere er invitert til å utvikle stedspesifikke kunstverk for hver sin kasematt hvor kunstnerskapet vil gå i dialog med rommet og stedet. Disse kunstnerne er Per Christian Brown, Helene Sommer, HC Gilje, Maja Nilsen, Anders Smebye, Serina Erfjord og Ina Åsheim. Festningen vil også inkludere et permanent Koro-prosjekt som ble ferdigstilt for Kongsvinger festningen i 2016 av lydkunstner Maja Urstad.

Med utstillingen Festningen inviteres publikum til å se Kongsvinger festning med nye øyne. Kasemattene fylles her med kunstverk som vil være frie fabuleringer over stedet og historien. Her vil kunstnerne la seg inspirere av det som har vært, trenge seg inn i festningens DNA, men også ta oss ut av historien og stedet og til parallelle univers. Hver kasematt vil være sin egen verden, fortelle sin egen historie omsluttende, konfronterende, reflekterende. De stedspesifikke installasjonene vil variere i uttrykk og medier, men felles vil være iscenesettelser det er mulig å tre inn i, som transformerer rommene, og som åpner sansene og skaper undring, engasjement og refleksjon.

 Program lørdag 24. august 2019
Åpningsdagen fylles med kunst, litteratur og musikk, og det er lurt å sette av hele dagen for å få med seg alt som skjer! Pustepauser får man på et av serveringsstedene på festningen eller i Øvrebyen.
Gratis inngang – med unntak av litteratursamtale og konserter.

Kunstnerpresentasjon:

Helene Sommer jobber med video, tekst og installasjoner og er i sine arbeider opptatt av de mange nivåene av overføring, fortolkning og oversettelse som inngår i all historiefortelling. Hun utforsker spesielt forholdet mellom offisiell historie og subjektiv hukommelse, mellom fortid og nåtid. Eksperimentering og sammenstilling av materiale i et forsøk på å reise spørsmål rundt hvordan vi leser, forteller og blir fortalt historie(r), står sentralt.

Helene Sommer

Maja Nilsen er billedkunstner basert i Berlin og Norge. Hun arbeider hovedsakelig med collage, skulptur, stedsspesifikke prosjekter og utsmykning. I de siste årene har hun også jobbet som scenograf for en rekke samtidsteateroppsetninger både i Norge og Tyskland. Majas arbeider formes av møter med steder, historier og mennesker. Hun er interessert i hvordan folk har levd sine liv og hvordan vi i løpet av historien har prøvd å forstå verden rundt oss. Hvordan vi søker forklaringer på komplekse spørsmål og fenomener gjennom vitenskap, religion og folketro. Maja skaper kunst hvor de små og store fortellingene møtes i spennet mellom selvbiografiske referansepunkter og poetiske drømmeverdener.

Maja Nilsen

Per Christian Brown jobber med foto, film/video og installasjoner, hvor utforskning av naturen og poetisk imaginasjon, kultur og biologi står i sentrum. Brown har ved flere anledninger jobbet med å utvikle prosjekter tiltenkt spesielle rom og miljøer hvor han iscenesetter og skaper komplekse og intense stemninger som aktiviserer alle sansene hos betrakteren gjennom lyd, bilder, lukt, og berøring.

Per Christian Brown

Anders Smebye (1975) er billedkunstner, produsent og kurator som primært arbeider med tekstil, tekst, skulptur og performance. Smebye var grunnlegger og leder for visningsrommet Bastard (05-10) og medlem av kollektivet Parallellaksjonen (09-11). Han underviste som hovedveileder ved Statens Kunstakademi, KHIO, Oslo (2013-14). Smebye debuterte som lyriker i 2016 med utgivelsen Flikk-Flakk gjennom Flick, utgitt på Lord Jim Publishing. Han har siden 2016 laget performative kjøkkenskulpturer som duoen Eremitten sammen med kunstner Anders Dahl Monsen, og gitt undertrykte organismer en stemme i samarbeid med Vikram Uchida-Khanna under navnet LOOK!. Smebye har nylig startet YTRE, sammen med kurator Marianne Zamecznik, et rehabiliteringssenter i Rendalen med fokus på kunstnerens helse. Smebye bor og arbeider i Rendalen, Oslo og Berlin. Anders utvikler et større romlig tekstilarbeid med arbeidstittel Syndebukken for Festningen.

Anders Smebye

Serina Erfjord jobber stedspesifikt med skulptur, bevegelige objekter og lyd som reflekterer og inkluderer sine omgivelser. Arbeidene viser en interesse for energi og materialitet og tar i bruk flere variable elementer som elektromagneter, tyngdekraft, fryselementer, motorer, lyd, lys og forskjellige typer væske.  Verkene kan fremstå unnselige, nesten usynlige, men bruker man litt tid og lar arbeidene utfolde seg, er de verdener av subtil skjønnhet, humor og overraskelser.

Serina Erfjord

HC Gilje jobber med lys- og lydinstallasjoner og video. I sitt langsiktige prosjekt «Conversation with Spaces» utforsker han sansning av forandring og transformasjon av fysiske strukturer som rom, landskap, objekter, kropper gjennom flyktige media som lys, projeksjon, lyd og bevegelse.

HC Gilje

Ina Åsheim arbeider med tekst i ulike kombinasjoner med tegning, performance, video-og lydinstallasjoner. I sine arbeider formidler hun ofte situasjoner det gjør vondt å være i, eksistensiell undring og ubehagelig nærvær. Ina lager et nytt lydarbeid for Festningen.

Ina Åsheim

Maia Urstad arbeider i krysningsfeltet auditiv–visuell kunst, hovedsakelig med ­lydinstallasjoner og performative lydverk. Verket Nullmeridianens tilbakekomst er en permanent ­lydinstallasjon på Kongsvinger festning som ble realisert i sammenheng med oppgradering av ­festningen i 2016. Installasjonen er produsert av Kunst i Offentlig Rom (KORO). Vi har valgt å inkludere dette kunstverket i vår utstilling, fordi det tar direkte ­utgangspunkt i festningens historie, nærmere bestemt festningens flaggstang. Den markerte i over seksti år – fra 1779 – nullmeridianen i Norge.

%d bloggere liker dette: