Arkiv

Arkivet ble opprettet ved inngangen til 2013. Etter dette er alle utstillinger komplett presentert. 

2022:

26. november – 11. desember 2022
Jule- og medlemsutstilling

Åpningsdag lørdag 26. november kl. 11 
samtidig med julemarkedet i Øvrebyen.

På medlemsutstillingen stiller Kongsvinger Kunstforenings medlemmer ut egne arbeider i form av maleri, foto, tekstilarbeider, grafikk og skulptur etc. Salg rett fra veggen. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rik, visuell opplevelse!

Åpent: Lørdag-søndag 12 – 16.
Salg rett fra veggen – Gratis inngang!


Skogen 2022

27.08 – 25.09

Åtte kunstnere ble invitert til å utvikle større kunstverk med utgangspunkt i skogsområdene rundt Kongsvinger. 

Les mer


 TIRIL SCHRØDER 
«CAMPING I FORTIDEN»

18. juni – 7. august
Digital tegning

Tiril Schrøder jobber med digitale teknikker for å gjenfortelle tegninger og akvareller av J. C. Dahl Johannes Flintoe og Heinrich August Grosch, tre kunstnere på 1800- tallet som var viktige for utviklingen av den romantiske visuelle ideen om hva Norge og det norske er.

Dahl, Flintoe og Grosch har gjennom sin bruk av tegning og akvarell til dokumentasjon av livet i Norge vært med på å forme og bygge den visuelle fortellingen vi baserer vårt egenbilde på i dag. Den nasjonalromantiske kunsten var med på å bygge opp under bildet av «det typisk norske» gjennom fjorder, fjell, bondeliv, og den gryende interessen for å bestige fjelltopper og vandre i naturen. 

Arbeidene tar utgangspunkt i denne ideen om den norske identiteten: Hverdagslivet slik det utspilte seg og ble presentert i forbindelse med nasjonsbyggingen på 1800-tallet kontra hverdagslivet i vår egen tid, samt naturen og vår bruk av denne, for eksempel identitetsbygging på Facebook. Den nasjonale fortellingen om «det norske» og norsk natur, kan ha en ekskluderende undertone mot «de andre», men samtidig er det en identitet i stadig endring, der elementer fra andre steder i verden stadig innlemmes i norsk hverdag og mytologi: Alt fra Pizza Grandiosa til New Age og Netflix blir en del av vår hverdag i dag.  

Arbeidene på utstillingen gir seg visuelt ut for å være samme teknikker som ble brukt av kunstnerne på 1800-tallet; blyant, tusjlavering og akvarell. Men de er egentlig laget med helt andre verktøy i en annen prosess, med en moderne digital effektivisering og etterligning ved bruk av tegneprogrammer, digitale tegneredskaper og printet på spesialpapir. 


13.5-26.5
KDA-utstillingen

Alle elever på KDA (Kunst, design og arkitektur) ved Sentrum videregående skole, stiller ut et utvalg av årets elevarbeider. 

Åpning førstkommende fredag kl. 14.00, da blir det blir taler og forfriskninger. Ellers er utstillingen åpen når kaféen er åpen.

Kom og se hva byens unge lovende har å by på!


Liilian Saksi
Flimmer och förnimmelse
2. april – 24. april

Foto: Thomas Tveter

Vernissage lørdag 2. april kl. 12.00
Åpent: Tirsdag–fredag 11-17. Lørdag-søndag 12-16

Arbeidene til Saksi tar utgangspunkt i ull som råmateriale. Med farging og håndspinning som hovedsakelige teknikker, viser arbeidene seg som tekstile flater på vegg eller i gulvstående konstruksjoner. Flatene fungerer som variasjoner, hvor samspillet mellom farger og deres interaksjon med materialet er et gjennomgående tema. Arbeidsmetoden er basert på egendefinerte begrensninger, og veksler mellom å tidvis være intuitiv og tidvis systematisk. 

De seneste årene har hun primært arbeidet med teknikken Sprang. Sprang er en type fletteteknikk som i uttrykket til Saksi kan minne om veving, men i stedet for å være oppbygget av renning og innslag, er flaten konstruert av en eller flere sammenhengende tråder. Garnet spennes opp parallelt og flettes for hånd rad for rad over i hverandre, noe som gjør at arbeidet vokser fra midten og ut.  

Saksi arbeider med ull fra egne sauer, både fra familiens sin gård i Sverige og sin egne flokk på småbruket der hun bor og arbeider siden sommeren 2020. Drivkraften å forankre arbeidet i en livssituasjon, og ikke minst i relasjonen til de ulike individene, kommer fra hennes interesse for menneskets relasjon til andre dyr, og spørsmål knyttet til dyrets egenverdi. 

Liilian Saksi (født 1989 i Norrköping, Sverige) bor og arbeider på Skotterud, Eidskog. Hun har en MFA i Medium- og Materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 2017. Tidligere utstillinger inkluderer DNB Sparebankstiftelsen stipendutstilling 2021 ved Oslo Kunstforening, FLOCK ved SOFT galleri, Oslo (2018) og Mellan ting ved Galleri Storck, Oslo (2015). Saksi har mottat flere stipend, deriblant Statens kunstnerstipend og Kunstnerstipend fra Innlandet fylkeskommune. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Utstillingen har fått støtte fra BKHs delegerte tildelinger, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Billedkunstnernes Vederlagsfond, og Regionale prosjektmidler fra Kunstnersentrene i Norge.
www.liiliansaksi.com


Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidskunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt.

NK er Norges største medlemsorganisasjon for materialbaserte kunstnere, og har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975.

Denne utstillingen viser hva NK sine medlemmer gjør i Innlandet-regionen. Her kan du treffe de materialbaserte kunstnerne og deres verk.5. februar – 6. mars
David Edward Allen
Nightshade
Maleri og lyD

Åpent: Tirsdag – fredag 11-17. Lørdag-søndag 12-16.

Velkommen til separatutstilling med den Berlin-baserte britiske kunstneren David Edward Allen i Kongsvinger Kunstforening 5. februar – 6. mars 2022. Kunstneren viser en ny serie malerier og et lydverk. 

David Edward Allen er invitert av kurator Helga-Marie Nordby til å stille ut i kunstforeningen som en oppløper til tredje og siste del av Kongsvingertrilogien, utstillingen Skogen som åpner i august 2022. 

Les intervju med David Edward Allen her

Kunstneren om Nightshade: 

I make the paintings in the studio. They are from memories and perceptions of certain kinds of landscapes in the dark. The forest especially, is a complex setting for various interactions of light and darkness, sound, and silence. It creates a continual process of obscuring and revealing. The paintings are attempts to look at what is darkness and what is visible in darkness, to what happens to color and space when most of the light is gone.

The Field-recordings are made within the landscape. Within the forest, especially at night, the visible is obscured, and what remains is a heightened awareness of the audible. 

Sound, like language, conjures up mental images. In this way sound can create shapes and spaces in the minds` eye, even landscapes. The recordings are all real sounds, not synthesized, coming from the environment, but they can make an unreal impression because they often take on an unfamiliar and disembodied form, something almost ghost-like. I believe this is where they meet, the paintings and the recordings, on an abstract level, somewhere between the real and the unreal, between the visible and the invisible.


2021:

27. november – 12. desember

Jule- og medlemsutstillingen

Utstillingsåpning: Lørdag 27. november klokken 11.00 samtidig med julemarkedet i Øvrebyen.

Åpent: Tirsdag – fredag 11-17. Lørdag-søndag 12-16.

På medlemsutstillingen stiller Kongsvinger Kunstforenings medlemmer ut egne arbeider i form av maleri, foto, tekstilarbeider, grafikk og skulptur etc. Salg rett fra veggen. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rik, visuell opplevelse!


AUKRUST vs. TORSETER 

9. oktober til 7. november

I 2020 inviterte Huset Aukrust Kunstbanken til samarbeid om 100-årsjubileumet for Kjell Aukrusts fødsel, og resultatet er denne vandreutstillinga. Kunstbanken har koblet Kjell Aukrust (1920–2002) opp mot Øyvind Torseter (1972). Møtene mellom de respektive kunstnernes karakterer og motiver gir nye koblinger og nye historier. Torseters surrealistiske melankoli går i dialog med Aukrusts lune, men skarpsindige humor. Utstillinga består av nær 50 arbeider og objekter, og omfatter malerier, tegninger, monotypier, akvareller, bøker og skissebøker. 

Kjell Aukrust fra Alvdal er kjent for mange generasjoner. Dagens barn og unge kjenner kanskje best de animerte utgavene av Solan, Ludvig, Reodor Felgen og de andre fra Flåklypa, enten det er fra den originale Flåklypa-filmen fra 1975, eller fra de nyere filmene Jul i Flåklypa, Herfra til Flåklypa og Månelyst i Flåklypa. Foreldre- og besteforeldregenerasjonene har gjerne lest en eller flere av de ca. 35 bøkene Aukrust har gitt ut, og blant disse er bøkene om Simen, Bonden og Bror min (1958-1960) populære, også for nye og yngre lesere. I denne utstillinga er også kunstmaleren Kjell Aukrust representert, gjennom kjente og mindre kjente motiver i et bredt spenn av teknikker og uttrykk. 

Øyvind Torseter fra Stange bor og arbeider i Oslo. Han er, som Kjell Aukrust var, kunstner, illustratør og forfatter. Bøkene hans er oversatt til mange språk. I likhet med Aukrust skaper Torseter egne univers, med figurer som gjerne er en blanding av menneske og dyr. Elefantmannen og Mulegutten er blant de mest kjente, som opptrer i flere bøker. Torseter har gitt ut 11 bildebøker alene. Bøkene sorteres gjerne under barnebøker, men har en dypde og poesi som verdsettes av lesere i alle aldre. I samarbeid med andre forfattere har han har illustrert 22 bøker I tillegg har han gjort mer enn 30 bokomslag til skjønnlitterære utgivelser. Som kunstner har han så langt utført ni kunstprosjekter til skoler og sykehus, og har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet i Kunstbanken. Til tross for de mange prisene han har blitt tildelt, er Øyvind Torseter fremdeles like ydmyk, og like nysgjerrig på hva hans mange karakterer og figurer vil finne på i neste bilde. 

AUKRUST vs. TORSETER 

Utstillinga er bygget opp av grupper og sammenstillinger, og utvalget består av kjente og mindre kjente motiver, i et bredt spenn av teknikker og uttrykk. Oppfinnelser og vitenskap, Sittende situasjoner og Søvn og hvile er temaer for noen av sammenstillingene. I en liten samling Rampestreker ser vi Aukrust sine ganske troskyldige og godhjerta smågutter, sammen med Torseter sine – som ser ut til å være noe mer utspekulerte og ondskapsfulle… 

Kjell Aukrust og Øyvind Torseters figurer er produkter av kunstnerisk skaperglede og uttrykksbehov. De mange fantasiskapte vesenene er ikke så enkle å artsbestemme: Elefantmannen, Mulegutten, Solan og Ludvig; er de dyriske mennesker, eller menneskelige dyr? I mange eventyr besjeles dyr, man tillegger f.eks. en bjørn menneskelige egenskaper. Hos Aukrust og Torseter er imidlertid karakterene ofte både/og, heller enn enten/eller. 

I Solan, Ludvig og Emanuel Desperado så vel som Gurin med reverompa har Aukrust skapt skikkelser som er tillagt menneskelige trekk og egenskaper, selv om de strengt tatt er dyr – og nisser! Det er en kjent sak at Solan og Ludvig representerte hver sin side av Kjell Aukrusts personlighet, og at både han og kona Kari forholdt seg til dem som levende vesener. I følge Kjell Aukrust huserte de i klesskapet på soverommet, men de satt gjerne til bords med Kari og Kjell, og de fikk presanger til jul. 

Gjennom Mulegutten formidler Torseter sin egen vri på kjente historier og eventyr. Mulegutten har en litt ubestemmelig menneskelignende anatomi, og en stor mule – som navnet tilsier. Han er nok også rett som det er Torseters alter ego. Boka Mulegutten er en finurlig vri på eventyret hvor kongen har sendt ut seks av sine sju sønner for å finne seg passende prinsesser. Sønnene kommer ikke tilbake og Mulegutten insisterer på å finne ut hva som har skjedd med dem. I boka Mulysses – Mulegutten drar til sjøs er Torseter inspirert av både gresk mytologi og James Joyces Ulysses, men som leser er man slett ikke avhengig av å kjenne disse referansene. Muleguttens reise er spennende, morsom og rørende uansett. Den sjette boka om Mulegutten, Mulanosaurus Rex, kommer i januar 2021. Bøkene anbefales både for barn og voksne. 

I utstillinga kan man blant annet finne Mulegutten representert ved et tallrikt utvalg av hans nære slektninger i full aktivitet Inni hodet (Palmera) og i Fotarbeidere. Torseter har et eget land som heter Republique de Palmera. Elefantmannen er en av innbyggerne her, og i flere av arbeidene viser Torseter observasjoner fra dette landet. De fleste ble laget på Republique de Palmeras konsulat ved Carl Berner i Oslo – dvs. på Torseters atelier. Selve landet befinner seg i hodet til kunstneren. 

Elefantmannen går på to menneskelige føtter, mens armene ender som butte elefantføtter. Små menneskeører, sammen med støttenner og snabel, skaper en passe absurd blanding av menneske og dyr. Ikke desto mindre framstår han som troverdig, og en skikkelse vi kan kjenne oss igjen i når vi betrakter hans tilværelse i bildene. Han vil så mye, men er til tider en smule ubehjelpelig på grunn av sine medfødte trekk – slik vi jo alle kan være iblant. 

De to kunstnerne har hver sin karakteristiske strek, men også noen felles trekk i arbeidsmetoder. I flere av Aukrusts originalarbeider, kan vi se at han freidig klippet hoder og figurer ut av ferdige tegninger, og limte dem inn i nye. Han betraktet nok sitt etter hvert enorme lager av tegninger, illustrasjoner og skisser som et materiale som kunne brukes etter behov. 

Slik Aukrust gjorde det, forholder Torseter seg fritt til eget arbeid. Hvis han vil fortelle en ny eller utvidet historie, klipper og limer og jobber han gjerne videre på et bilde som var «ferdig» for flere år siden. Når han skal i gang med et helt nytt arbeid, vil han helst slippe omveien rundt «skrekken for det hvite arket» – hvor og hvordan skal jeg begynne? Så han setter han gjerne et fingermerke eller et tilfeldig valgt stempelavtrykk vilkårlig på arket. Ut fra dette vokser så motivet og handlingen fram, og han blir selv stadig overrasket over hvilke historier og karakterer som kommer til syne. 

Torseter blander ofte mange teknikker i samme bilde: Penn og blekk, valset akrylfarge, pastell, oljestift, og viskelærstempel. I de senere årene har han også jobbet litt med grafikk, som silketrykket Fotarbeidere er et eksempel på. 

MALEREN KJELL AUKRUST 

Det er nok som tegner og forfatter Kjell Aukrust er mest kjent, men det var maler han ønsket å bli. Et møte med maleren Henrik Sørensen fikk stor betydning. Min ven Kjell Aukrust er eller skal bli maler. Går på malerskole. Slip ham ind. Dette skrev Sørensen i mai 1936, til Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Foruten Aukrusts åpenbare talent, kan brevet ha bidratt til at han som 16-åring kom inn på kunstskolen, som den yngste til da. Henrik Sørensen ble også en av Aukrusts læremestre sammen med bl.a. og Per Krohg. 

Ved siden av utallige oppdrag som illustratør og skribent, og utgivelse av en rekke illustrerte bøker, fortsatte Kjell Aukrust gjennom hele livet å male akvareller og oljemalerier. Som så mange malere, var Aukrust opptatt av å formidle lyset og fargene i sine bilder. At han var rød-grønn fargeblind er nesten vanskelig å tro. 

Maleren Aukrust la ingen begrensninger på seg selv, verken stil- eller motivmessig. I mange arbeider ser man spor etter fransk impresjonisme og tysk ekspresjonisme. I tillegg til nikk til Matisse, Gauguin og Cézanne, kan man se innflytelsen fra norske malere som Kai Fjell og Edvard Munch. 


19. juni – 8. august

Sommerutstilling
med Arne Rygvold 
– FORGRENINGER –

Grønn markering I

Åpning lørdag 19. juni kl. 13.00
Avsluttes søndag 8. august kl. 16.00

Åpningstider: I kaféens åpningstider kl. 11-17. Søndag 12-17. Mandag stengt.
Vi følger smittevernreglene. Gratis inngang!

Arne Rygvold er født i 1955, og har utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi, Bergen 1981-86. Her følger en tekst fra kunstneren:

Motstandens forgreninger
Formalt er skulpturene en lek og utforskning av spenninger. Som alle leker rommer også denne en spenning i seg selv – mellom det kontrollerte, regelstyrte og det frislupne, ukontrollerte. Det betyr ikke at arbeidene i hovedsak handler om motsetningen mellom kontroll og frihet, men at praksisen trekker veksler på rasjonelle metoder og kroppens irregulære bevegelser.
På den ene siden verktøyet, materialene og de nødvendige fremgangsmåtene.
På den andre siden kroppen som utforskende i forhold til rom, bevegelse, handling. Et annet aspekt ved dette er ønsket om å finne frem til produktive former for motstand, noe å jobbe mot.
Skulpturene internaliserer disse spenningene på måter som er både naturlige og overraskende. Naturlige fordi tre er et «levende», dynamisk materiale –
noe som i seg selv rommer både krefter og motkrefter, og som derfor spiller
med i arbeidet på måter man aldri helt kan forutse. Overraskende fordi treets
aura av hjemlighet og «naturlighet» gjør disse spenningene vanskelig å se.
Her legger treets lavmælthet et slags slør over de prosessene som har ledet frem til skulpturene. De faglige verdiene man venter å finne i trearbeid – håndverksmessige krav til glatte overflater og pene skjøter – er her, men de opptrer i samspill med et sett uregjerlige, irregulære prosesser, som så å si går inn i treets materielle kjerne.
Jeg tar hovedsakelig utgangspunkt i enkle geometriske former, som åpnes, vrenges eller kappes og snittes opp. Jeg arbeider både med og mot materialet for å komme fram til et uttrykk.
Den fysiske investeringen i bearbeidingen av objektene er ikke et ønske om å vise fram virtuositet, dvs. få hardt arbeid til å virke lekende lett. Snarere er det en intensjon om å ta publikum inn i et område bortenfor håndverket og berører spørsmål om ting og tanke – det skapende og tenkende subjektets begrensende kontroll i møte med materiale. Møte mellom språk/tanke og materiale/form. Formene i arbeidene er enkle, med klare gestalter. Men overflaten har spor etter kompliserte, flerleddete prosesser.
Skulpturene bærer i seg ulike former for motstand, hvor jeg bevisst tar ulike
omveier. En type motstand ligger i selve materialet, en annen handler om valg
av teknikk og fremgangsmåte og en tredje dreier seg om å overlate valgene til noe utenfor ens egen kontroll.
Jeg ønsker på denne måten å arbeide fram et visuelt språk som holder skulpturene / objektene åpne for betrakteren.

Hjemmeside: www.arygvold.com 


8. juni – 13. juni

Elevutstilling KDA

Utstilling av elevarbeider fra Kunst, design og arkitektur
og Studieforberedende med formgivning, Sentrum Videregående Skole.


30. januar – 28. februar 2021

Rolf Grude

– Minneutstilling –

Malerier, grafikk og smykker.
Grafikk for salg, noe malerier for salg, smykker er kun privat eie.

Rolf Kristoffer Grude ble født i Oslo 1934, og bodde på Kongsvinger det meste av sitt liv. Grude jobbet som designer, smykkekunstner og billedkunstner fra 1958, der han særlig ble kjent for stramt oppbygde smykker med vekt på kontrastvirkninger mellom materialer eller overflatebehandling. I arbeidet med metallarbeider og smykker, var det særlig emalje og kobber i todimensjonale uttrykk som fanget interessen hans. Grude arbeidet i mange år parallelt med to – og tredimensjonale uttrykk i metall, og relasjonene til billedkunstens maleri- og grafikkuttrykk ble tydelig. Siden 1970 har han hatt en rekke utstillinger med verkene sine, separatutstillinger og gruppeutstillinger.

Karrieren ut over den kunstneriske, spenner fra undervisning i grunnskole, til gallerist, industridesigner, høgskolelektor og dekanus – og man ser at hovedvekten ligger på undervisning. Som en sentral lærer på Blaker fra 1983 – 2001, Høgskolen i forming og produktdesign, var han med på å forme den nye generasjonen av kunsthåndverkere og designere. Grude har også innehatt en rekke verv i organisasjoner og styrer, blant annet som formann i Norske Kunsthåndverkere over en lengre periode.

Grude startet opp Kongsvinger Kunstforening i 1978, var hele tiden en sentral person i driften – som gjennom årene har vist seg å være solid forankret i faglig kvalitet. I 2018 ble han utnevnt til æresmedlem.

Som maler utforsket Grude de seneste årene det abstrakte formspråket, og tilnærmet seg motivene sine i gjennomarbeidete komposisjoner og fargeklanger. I den aktuelle minneutstillingen vises verk fra ulike perioder av hans virke, fra smykker og emaljearbeider til grafikk, akvareller og malerier.  

Det er en glede å nå kunne presentere Grudes arbeider i denne minneutstillingen som vises hos Kongsvinger Kunstforening Galleri Aamodtgården, fra 30. januar til 28. februar 2021.


2020:

Tore Hansen

Juleutstillingen 2020 

– Kunstforeningens egen samling –

28. november – 13. desember


26. september – 1. november

Åslaug Krokann Berg

Kvistpister og vridgreininger
Berliner Friedhöfe: del I

Åslaug sier om utstillingen:
Arbeidene som vises i det hovedrommet i Kongsvinger Kunstforening, er første del av et større prosjekt, som skal vises i Fredrikstad Kunstforening våren 2021. De siste årene har jeg jobbet med alderdom som tema i form av mennesker og natur, de to siste årene med trær som utgangspunkt.
Høsten 2019 var jeg på et arbeidsopphold i Berlin, hvor jeg dro rundt på kirkegårder og tok bilder av trær. Jeg valgte ut ett tre fra hvert sted, som på en eller annen måte symboliserte kirkegården for meg. Både Berlin, kirkegårder og gamle trær, bærer med seg lag på lag med historie og levd liv. Denne utstillingen viser tegninger fra Friedhof Grunwald-Forst, Jüdischer Friedhof Schönhauser Allee og Alter Sankt Mattheaus Kirchhof. Denne tilnærmingen er noe jeg ofte bruker: Å ta tak i noe konkret, som bærer med seg en forhistorie; det være seg myter eller fakta, som ofte er både universelle og tidløse, som jeg tolker videre i min/vår egen tid. I dette tilfellet en serie tegninger med tittelen Kvistpister og vridgreininger , som viser til en sammensetning av kjent og ukjent, konkret og abstrakt på samme tid.
I tegningene bruker jeg kritt, kull, blyant og elektrisk viskelær, jobber lag på lag, tegner fram mørket og visker fram lyset, en tidkrevende og langsom arbeidsprosess.
I det innerste rommet, vises en serie tegninger under fellestittelen Alders tid- tids alder, fra 2019. Inngangen til disse har vært alderdom, med spor av tid som har vært og vil komme. Trær og natur er også her utgangspunktet. Tegningene er et forsøk på å vise spennet fra den abstrakte til den konkrete alderen, i form av det oppløste til det fysiske rå. Levd liv med sine sprekker, revner, arr. Alders tid / tids alder.

Om kunstnerskapet:
Åslaug Krokann Berg er født og oppvokst i Gausdal, og bor og arbeider i Oslo. Hun har jobbet med videokunst siden midt på 1990-tallet, mens de siste årene har hun i hovedsak hatt fokus på tegning som uttrykksform.
Hennes virksomhet innbefatter installasjoner, objekter og scenografi. Hun har vært representert på en rekke gallerier og på videokunstfestivaler, og har samarbeidet med musikere, fotografer og andre kunstnere. Hun har også vært sensor og kursholder, hatt flere verv og har skrevet artikler og utredninger om videokunstfeltet og performancekunst. Hun har mottatt Statens garantiinntekt fra 2012.
I sitt kunstnerskap har Krokann Berg særlig vært opptatt av temaer som tid, minner og forgjengelighet. Uavhengig av teknikk, kan arbeidene sees som uttrykk for en bekymring overfor vår tids sneverhet og grensesetting, og et ønske om å utvide oppfatningene av virkeligheten. Arbeidene viser ofte til det ukjente, flyktige og kanskje truende.
www.krokannberg.no


13. JUNI – 16. AUGUST

CLOUDSCAPE

Ingeborg Stana

Sommerutstillingen 2020 i Kongsvinger Kunstforening er separatutstillingen CLOUDSCAPE med den norske billedkunstneren Ingeborg Stana. Utstillingen består av malerier og grafikk. I tillegg blir boken Ingeborg Stana, Landskap, Maleri presentert i galleriet.

Kort om Ingeborg Stana
Ingeborg Stana er en norsk samtidskunstner som opprettholder en lang og ubrutt tradisjon innen nordisk landskapmaleri. Selv om hennes utvalgte teknikk, sjiktmaleriet, er tradisjonell, har hun funnet en måte å fornye landskapsmotivet på. Ingeborg Stana arbeider hovedsakelig med malerier, men har i de siste årene overført sitt tema til både kortfilmer og grafikk.

Ingeborg Stana: – Mens vi opp gjennom hele kunsthistorien har snakket om det naturskjønne, har det nå opphørt å eksistere. Eller: Naturen representerer ikke lenger uskyld og lengsel for det menneskelige blikket. Da J.C. Dahl laget nasjonalromantiske bilder av fosser og fjell på begynnelsen av 1800-tallet, var det en måte å se landskapet på nytt for folk som hadde opplevd den industrielle revolusjonen. I dag står naturen i vår sivilisasjons kritiske klimafase fram for oss som truende, full av apokalyptiske tegn og varsler om mulig forestående katastrofe. Hvorfor kunstnere velger å gå tilbake til landskapsmotivet, som tar opp i seg vår nye måte å betrakte naturen på, er kanskje selvsagt. Vi lever i en teknologisk og klimakritisk tidsalder, og det er på tide å gjenoppdage landskapet igjen slik det fremtrer for oss. Motivet er det samme. Natur som landskap. Det er blikket på naturen som har endret seg – både for kunstner og betrakter.

Ingeborg Stana er utdannet fra kunstakademiet i Firenze og Oslo, hun har hatt store
separatutstillinger i Norge. I tillegg har Ingeborg Stana deltatt på rekke utstillinger og festivaler i Europa, USA, Kina, Japan og Russland. Hennes arbeider er innkjøpt av både private og offentlige kunstsamlinger. Ingeborg Stana bor og jobber i Oslo.


Tittel: Å
Terese Stenhjem

Film fra utstillingen (se den gjerne i fullskjerm-modus, husk lyd!)


Under følger bilder fra utstillingen, for en liten smakebit. Les beskrivelse under. Klikk på bildet for større versjon.

Tematisk tar utstillingen utgangspunkt i et av Kongsvingers kjennetegn, elven Glomma. Og består av stedsspesifikke kunstinstallasjoner og videoverk av kunstner Terese Stenhjem. I tillegg kommer Kongsvinger Kunstforening til å arrangere en kunstnerpresentasjon i slutten av utstillingsperioden, hvor kunstneren selv kommer til å snakke om sine arbeider og prosesser.

Terese Stenhjem er en førsteårs masterstudent ved Kunstakademiet på institutt for samtidskunst ved fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen. Hun har bachelor fra Kunstakademiet ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og har vært på utveksling hos Emily Carr University of Art and Design i Canada. Stenhjems arbeider har tidligere blitt vist i Canada, Italia, Danmark og Norge.

Den siste tiden har Stenhjem arbeidet med et prosjekt kalt Mimesis, som betyr imitasjon og er et begrep hentet fra gresk filosofi. Prosjektet går ut på å forsøke å gjenskape en valgt del av naturen og etterligne den. Stenhjem undersøker om imitasjon av natur kan brukes som en måte å forstå og komme nærmere naturen på. Utstillingen i Galleri Aamotgården består av verker hvor kunstneren forsøker å bringe selve essensen av elven inn i gallerilokalet uten å bruke en dråpe vann. Det blir satt fokus på hva elven bryter ned, former og skaper og endrer igjennom erosjon. I dette arbeidet brukes det hjelpemidler som motorer og elektronikk, som bordvifter eller diskokulemotorer for å animere deler av installasjonene til å bli en stor stedsspesifikk bevegelig collage i Kongsvinger Kunstforening.


17. januar – 8. mars
Glomma calling
Hedda Roterud Amundsen og Silje Eugenie Strande Øktner


Finnisage i forbindelse med kvinnedagen 8. mars kl. 20:
Kvinnedagen avsluttes i Aamodtgården med artist-talk og lett servering!
Dette er siste mulighet til å se utstillingen Glomma Calling, og få høre om Silje Eugenie og Hedda Roterud Amundsen sine tanker rundt egen kunst og utstilling, feminisme, kvinnesak, kunsten og livet generelt… i det hele tatt en fin måte å runde av 8.mars-arrangementet som Kvinnemuseet så fint har snekret sammen. Vi sees!

Den første utstillingen i år er med to kunstnere som begge ble ferdige med masteren sin i 2014, ved Kunsthøyskolen i Oslo:
Hedda Roterud Amundsen og Silje Eugenie Strande Øktner.
Disse to utforsker ulike tematiske innganger til «elven», være seg den fysiske elven i naturen som livsgrunnlag eller for rekreasjon, eller elven som metafor for den informasjonsstrøm vi omgir oss med på internett. Her blir det vernissage på en fredagskveld, og finissage som inngår i 8. mars- programmet på Kvinnemuseet.
Fredag 17. januar kl. 19.00 åpnes utstillingen med kunstopplevelser, performancer og åpningstale av ordfører Haarr. Roger Græsberg med flere spiller for oss. Ta med venner og kom!

Hedda Roterud Amundsen (f. 1989) er utdannet billedkunstner ved LASALLE College of the Arts i Singapore (Bachelor) og ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd Kunstakademiet (Master). Hun lager verk som vises i utstillinger, på internett, lager kunstnerbøker og har performances (som ofte er tekstbaserte). Separatutstillinger ved INSTINC (Singapore, 2018), Kunstbanken: Hedmark Kunstsenter (Hamar, 2018), Galleri Blunk (Bergen, 2017) og Studio 17 (Stavanger, 2016). I tillegg har hennes arbeider blitt vist i en rekke gruppeutstillinger i Norge, Danmark, Singapore, Japan og Tyrkia. Artistbooks vist i ulike kunstbokmesser som inkluderer ”NY Art Book Fair” (MoMA PS1, New York), ”Tvers Over Oslo ll” (Deichmanske bibliotek, Oslo) og “China Meets Norway in a Bookshelf” (Bergen Zines + Northing, Beijing & Shanghai). Tekstbaserte performances fremført ved ulike arenaer, sist ved Spikersuppa Lydgalleri (2019). Blitt skrevet om i magasinet Billedkunst, PNEK Files, på kunstkritikk.no og intervjuet av NRK Kultur. Amundsen fikk tildelt et subsidiert atelier av Oslo Kommune (2018 – 2021) i Myntgata 2, hvor hun arbeider.  

Silje Eugenie Strande Øktner (f.1984) er vokst opp på gården Øktner i Sør-Odal i Hedmark. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo (avd. Kunstakademiet), der hun ble ferdig med sin master på Kunstakademiet i 2014. I sine kunstprosjekter, som gjerne jobbes med over lang tid, har hun tatt utgangspunkt i lokale historier hun har hørt, og i steder rundt der hun har vokst opp. Hun jobber i hovedsak med installasjon, performance og events og stedsspesifikke verk hvor hun involverer andre lokale aktører. Øktner har lang erfaring med ulike produksjoner for DKS.  


2019:

30. november – 15. desember:
Jule- og medlemsutstillingen
Vernissage lørdag 30. november kl. 11.00

 På medlemsutstillingen har Kongsvinger Kunstforenings medlemmer mulighet til å delta med egne arbeider i form av maleri, foto, tekstilarbeider, grafikk og skulptur etc. Salg rett fra veggen. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rik, visuell opplevelse!


26. oktober – 10. november:
Inger Marie Berg og Tor Alex Erichsen
«ET PAR»
SMYKKER – KERAMIKK
Vernissage lørdag 26. oktober kl. 12.00
Åpent lørdag og søndag kl. 12-16.

Inger Marie Berg og Tor Alex Erichsen er to anerkjente kunsthåndverkere både i Norge og utlandet. De er innkjøpt i flere museer og samlinger, og har hatt en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. De bor og arbeider på Tobøl i Eidskog. Nå har Kongsvinger Kunstforening vært så heldige å få en utstilling med disse to dyktige, lokale kunstnere.


Els Geelen
«Fugleperspektiv» 
olje, akvarell, foto, video-collage
Åpning lørdag 14. september kl. 12.00
utstillingen varer til 6. oktober
Åpent lørdag og søndag kl. 12-16.

Els Geelen er ein nederlandsk billetkunstnar som bor i Norge på ein økologisk gard, midt i Hardanger. Ho har fått si kunstneriske utdanning i Amsterdam, men har og studert biologi og har ein fasinasjon for naturen. På garden produserast økologisk kalkun og kylling. Gjennom verksemda har Els Geelen fått mykje kunnskap om fjørfeindustrien i Norge samt i utlandet. Gården har eige klekkeri og tilgang til dei nyfødde kyllingane gav Geelen inspirasjon til å byrja på prosjektet ¨Fugleperspektiv¨. Prosjektet har utvikla seg frå synleggjering av fuglane til ein kritisk «statement» som vil bidra til bevisstgjering av tilskodarar. Den er ikkje meint som reklame for økologisk bruk. Den set kun spørsmål ved dei vala me tar som forbrukarar.
I denne utstillinga får du sjå det vakre og det abstrakte, men og det ubehaglege i det som blir for nært og vakkert. Me får sjå det me ofte ikkje tenker på, ikkje ser – eller ikkje likar å sjå; dei frie fuglane som vert ufrie og gjort usynlege i møte med menneske.

Geelen har hatt ei rekke utstillingar i Norge og i utlandet.
http://www.elsgeelen.com


Festningen
24. august – 29. september

Åtte kunstnere inntar festningsmurene med spesialproduserte kunstprosjekter

I utstillingen Festningen er Kongsvinger festning omdreiningspunkt. Åtte norske samtidskunstnere er invitert til å utvikle stedspesifikke kunstverk for festningens kasematter, rommene inne i festningsmurene. Festningen er den første i en trilogi med stedspesifikke utstillinger i og rundt Kongsvinger by, kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening.

Festningen (2019), Elven (2020) og Skogen (2021) er en utstillingstrilogi kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening i og rundt Kongsvinger by. Utstillingene tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å se med nye øyne på tre sterke identitetsmarkører for byen: Kongsvinger festning, Glomma og Finnskogen. Dette er størrelser som har vært helt grunnleggende for utviklingen av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt. Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn, skape ny refleksjon rundt kjente steder og stille spørsmål ved identitet knyttet til historie, nåtid og fremtid. 

Den første utstillingen vil foregå på Kongsvinger festning, nærmere bestemt inne i festningsmurene, i det som kalles for kasematter. Kasemattene på Kongsvinger er steinbelagte rom med hvelvede tak, i ulike størrelser. Mens festningen var under oppføring på 1700-tallet var det er her soldatene bodde, under særs kummerlige forhold. Der resten av festningen er renovert og oppgradert, har disse rommene fått stå mer eller mindre urørt siden festningsmuren ble oppført. Rommene er dunkle og grotte-aktige. Syv norske samtidskunstnere er invitert til å utvikle stedspesifikke kunstverk for hver sin kasematt hvor kunstnerskapet vil gå i dialog med rommet og stedet. Disse kunstnerne er Per Christian Brown, Helene Sommer, HC Gilje, Maja Nilsen, Anders Smebye, Serina Erfjord og Ina Åsheim. Festningen vil også inkludere et permanent Koro-prosjekt som ble ferdigstilt for Kongsvinger festningen i 2016 av lydkunstner Maja Urstad.

Med utstillingen Festningen inviteres publikum til å se Kongsvinger festning med nye øyne. Kasemattene fylles her med kunstverk som vil være frie fabuleringer over stedet og historien. Her vil kunstnerne la seg inspirere av det som har vært, trenge seg inn i festningens DNA, men også ta oss ut av historien og stedet og til parallelle univers. Hver kasematt vil være sin egen verden, fortelle sin egen historie omsluttende, konfronterende, reflekterende. De stedspesifikke installasjonene vil variere i uttrykk og medier, men felles vil være iscenesettelser det er mulig å tre inn i, som transformerer rommene, og som åpner sansene og skaper undring, engasjement og refleksjon.


29. juni – 25. august:
Sommerutstillingen 2019
Elena Abessinova
«ODE TIL LINJEN»
Tegning – grafikk
Vernissage lørdag 29. juni kl. 12.

ELENA ABESSINOVA ble født i 1959 i et kreativt miljø i Kiev i Ukraina.
Etter utdannelse ved kunstskolen arbeidet hun med reklame og bokillustrasjoner. I 1990 deltok hun på den internasjonale bokbiennalen i Bologna, noe som resulterte i at hun fikk sjansen til å arbeide i Sveits i 18 år og utvikle seg som kunstner. I 2008 flyttet hun til Norge, og etterhvert til Kongsvinger. Spontanitet og intuisjon er viktige elementer når Elena skal skape sine detaljerte og fargerike bilder. Profesjonalitet, skjønnhet og estetikk er viktige begreper. Hun arbeider innen forskjellige genre, tegning, grafikk og maling. Hun jobber både med fri improvisasjon der bildet vokser frem etterhvert, og med studier av historiske og kulturelle begivenheter, nå i det siste Kongsvinger-historie. 

Det er mye detaljer og historie i Elenas bilder. Derfor har vi denne gangen laget noen korte tekster til bildene. De 13 kongene som har besøkt Kongsvinger (fra 1600-tallet) er også portrettert, fem danske, fem svenske unionskonger og tre norske konger. Kun Oslo har hatt flere besøk – i unionstiden var Kongsvinger et naturlig stoppested på turen mellom Stockholm og Christiania. Velkommen til en spennende og historiespekket sommerutstilling!


14. – 19. juni:
Elevutstilling, KDA Sentrum vgs. 

Utstilling av elevarbeider fra Kunst, design og arkitektur
og Studieforberedende med formgivning


18. mai – 2. juni:
Eva Laila Hilsen
Livets hus
maleri, grafikk, tegning

Eva Laila Hilsen bor og jobber på Fagernes i Valdres, har utdanning fra Statens Kunstakademi, grafikk 1987-88, SHKS, tegning 1984-83, høgskolen på Hamar og Notodden/tegning, Hamar tegnestudio, og er medlem i Norske Billedkunstnere, Norske Grafikere, Tegnerforbundet, Landslaget Norske Malere og Oppland Bildende Kunstnere.

Eva Laila Hilsen debuterte 1987 i Bodø Kunstforening med utstillingen Underveis. Hun har siden hatt et 50-talls separatutstillinger i private og offentlige gallerier og kunstforeninger i inn- og utland, bl.a. Galleri Norske Grafikere, Tegnerforbundet, Kunstbanken, galleri ismene, Aalesunds kunstforening,  ellers i Istanbul, Paris og Sør-Afrika. I 2017 etter en 2dre pris for sin grafikk i Venezia/Mestre med utstillingen trans form a sjon i Associazione Culturale Internazionale Atelier 3+10, og i september 2018 i Galleria Cloister i Ferrara, Italia med utstillingen the wheel of life. Hun har deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt, biennaler/triennaler i grafikk og tegning. Høstutstillingen, Østlands- Vestlands- og Trøndelagsutstillingen, Norske Bilder m.fl.  Med kunstmappa Blå i The 5th International Artist Book Triennales i Vilnius/Litauen. Hun har stilt ut i New York, og deltatt med en installasjon i et hageprosjekt KlangArten i Darmstadt Tyskland. Eva Laila Hilsen har utført utsmykninger i privat og offentlig regi. Er innkjøpt til private og offentlige samlinger, Norsk Kulturråd, Nynorsk Kultursentrum m.fl. samt kommuner og fylker, og er representert i museer i Italia, Portugal, Egypt og Namibia. Hun har mottatt en rekke kunstner- og reisestipend, artist in residence opphold i Norge, Paris, Berlin, Sveits og Italia, samt deltatt på workshop i Namibia, Portugal og Norge.  2002/05 ga hun ut Eit Rom – Eit Hus og Blå, to kunstmapper, begge med tekster av forfatter og dramatiker Jon Fosse.  Siden 1991 har huset vært et sentralt billedelement og motiv i Eva Laila Hilsens arbeider. Hun bruker huset som en metafor på livet, og inspireres av naturens farger, dekorative elementer fra bla. folkekunsten mm., og disse elementene gir arbeidene et mykere og mer organisk uttrykk sammen med de stramme, frontale hus formene sier hun.  I grafikken jobber hun med høytrykk i serier i svart hvitt, ofte med dekorative elementer sammen med de gjentagende husene, huntrykker fra små til store format, og i små opplag. I maleriet og tegning er det farger i gult/guloransje, rødt, blått som ofte dominerer flatene, med overganger i lyse og mørkere toner, også med islett av svart og hvitt i flatene.
I Kongsvinger kunstforening vil hun vise fra sin ”verden”, ”livets hus”, maleri, grafikk, tegning og deler av prosjektet the wheel of life med bla. kunstbok.webside: https://www.evalailahilsen.no/paintings-2/


9. – 24. mars:
Nino Ramsby

Nino Ramsby föddes 1972 i på Söder i Stockholm. Bildskapandet har pågått sedan han var liten. Efter konstskola (1990-91) och arbete som fotografassistent på Moderna Museet (1993-94) har han i 25 år arbetat som grafisk formgivare, illustratör och fotograf. Nino är även musiker och har sedan tidigt 90-tal släppt ett 20-tal skivor.
Ett verk kan ha sin början i ett fotografi och sedan med hjälp av datorns oändliga möjligheter bearbetas i  olika lager, oftast med fotograferade strukturer, ibland ytor målade med akvarell eller olja. Bilden skrivs sedan ut på ett högklassigt akvarellpapper och med några få försiktiga penseldrag målar Nino sedan på bilden.
Milsvida granskogar, i rummet ett fönster som skyddas från insyn och utsikt av en gardin, en park i en stad en kväll, där mörk realism får krocka med ett drömskt och poetiskt berättande. Det handlar om att välja att vara tillgänglig för de detaljer som finns runt omkring. Detta går som en röd tråd genom allt han gör och yttrar sig på olika sätt. Det är ett mycket modigt förhållningssätt och krävande då man måste finnas till hands hela tiden, men det ger också mycket tillbaka ~ till Nino själv och till oss som får se.


9. – 24. februar:
Rolf Grude 
Close-up / Close up
Maleri og grafikk

Rolf Kristoffer Grude er født i Oslo 1934, og har bodd på Kongsvinger det meste av sitt liv. Grude jobbet som designer, smykkekunstner og billedkunstner fra 1958, der han særlig ble kjent for stramt oppbygde smykker med vekt på kontrastvirkninger mellom materialer eller overflatebehandling. I arbeidet med metallarbeider og smykker, var det særlig emalje og kobber i todimensjonale uttrykk som fanget interessen hans. Grude arbeidet i mange år parallelt med to – og tredimensjonale uttrykk i metall, og relasjonene til billedkunstens maleri- og grafikkuttrykk ble tydelig. Siden 1970 har han hatt en rekke utstillinger med verkene sine, separatutstillinger og gruppeutstillinger, og Close-up / Close up er den 12. separatutstillingen på Kongsvinger. Dette vitner om en stor produksjon og tette bånd til hjembyen. 

Karrieren ut over den kunstneriske, spenner fra undervisning i grunnskole, til gallerist, industridesigner, høgskolelektor og dekanus – og man ser at hovedvekten ligger på undervisning. Som en sentral lærer på Blaker fra 1983 – 2001, Høgskolen i forming og produktdesign, var han med på å forme den nye generasjonen av kunsthåndverkere og designere. Grude har også innehatt en rekke verv i organisasjoner og styrer, blant annet som formann i Norske Kunsthåndverkere over en lengre periode.
Grude startet opp Kongsvinger Kunstforening i 1978, og har hele tiden vært en sentral person i driften som gjennom årene har vist seg å være solid forankret i faglig kvalitet. I 2018 ble han utnevnt til æresmedlem, og han er fortsatt en mentor og rådgiver i det pågående arbeidet i kunstforeningen.
Som maler har Grude de seneste årene utforsket det abstrakte formspråket, og tilnærmer seg motivene sine i gjennomarbeidete komposisjoner og fargeklanger. I den aktuelle utstillingen Close-up / Close up vises motiver der han går så tett på motivene sine at de fremstår som rene abstrakte komposisjoner. Samtidig viser han også et utvalg grafikk fra flere år tilbake – og avslutter med denne utstillingen sitt grafiske virke ved å vise en bredde og utprøving av ulike teknikker, der særlig etsningene står sentralt.
Det er en glede å nå kunne presentere Grudes arbeider i utstillingen Close-up / Close up som vises hos Kongsvinger Kunstforening, Galleri Aamodtgården, fra 9. til 24. februar 2019.


2018:

24. november – 9. desember
Juleutstilling og medlemsutstilling  
Vernissage lørdag 24. november kl. 12.00
Åpent tre helger lør-søn 12-16

I år slår vi sammen juleutstillingen og medlemsutstillingen. På medlemsutstillingen har Kongsvinger Kunstforenings medlemmer mulighet til å delta med egne arbeider i form av maleri, foto, tekstilarbeider, grafikk og skulptur etc. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rik, visuell opplevelse!


20. oktober – 11. november
Gunnar Dietrichson
Oljemaleri – akvarell
Åpent 4 helger lør-søn 12-16
Vernissage lørdag 20. oktober kl. 12.00

Gunnar Dietrichson ble født i 1933 i Oslo og begynte sin kunstneriske utdanning i 1953 som maleristudent under Per Krohg ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Fra 1956 på Statens kunstakademi under Alexander Schultz. Hans tilværelse var ukonvensjonell. Han giftet seg ikke og stiftet aldri familie. Det var maleri, yoga, og meditasjon som opptok ham. Dag Solhjell skriver i sin bok «Dogmemaleren» at Gunnar Dietrichson var en maler som arbeidet under et strengt reglement. Dogmene var bl. a. at han kun malte i dagslys og han malte kun det han så. Han la aldri noe til et motiv, og trakk aldri fra. Gunnar Dietrichson oppsøkte ikke sine motiv. Motivene kom til ham. Gunnar Dietrichson var ikke opptatt av å stille ut sine bilder. Derfor er veldig mange av hans verk usignert, noe som også underbygger hans holdning at et maleri sjelden eller aldri ble ferdig. Da han døde i 2014 ble det funnet over flere tusen lerreter i hans hjem og hytte, en produksjon som vitner om en kunstner som levde og åndet fullt ut for sin kunst. 


15. september – 7. oktober
Brit Fuglevaag
Vev
Ryszard Warsinski 
Maleri – grafikk

Vernissage lørdag 15. september kl. 12.00
Kunstkritiker Olga Schmedling vil åpne utstillingen.
Åpent 4 helger lør-søn 12-16

Brit Fuglevaag har i mer enn 50 år spilt en sentral rolle i norsk kulturliv. Både som utøvende kunstner og professor, og gjennom et utrettelig engasjement som aktiv deltaker i kulturlivets organisasjoner. Hennes kunst har solide røtter i norsk tradisjon, men ikke bare det. I tillegg til utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, har hun studert ved Det Polske Kunstakademiet i Warszawa. Hennes kunstneriske formspråk bærer preg av en rekke studiereiser til ulike deler av verden. Brit Fuglevaags bilder er preget av en god, varm stofflighet som sammen med utsøkte farger og høyt utviklet vevteknikk gir de vakreste kunstneriske uttrykk. Hun har mottatt en rekke utmerkelser og hennes billedtepper er innkjøpt av de fleste store kunstinstitusjoner i Norge.

Ryszard Warsinski ble født 7. mai 1937 i Gdynia, død 21. desember 1996. Han var en polsk-norsk kunstner påvirket av sentraleuropeisk surrealisme. Han studerte ved kunstgymnasiet i Gdynia (1952–57) og ved Det Polske Kunstakademiet i Warszawa under Artur Nacht (1958–64). Hans surrealistiske og ofte ikon-orienterte figurative stil brøt med den tids herskende abstrakte kunst. Han er representert i div. offentlige samlinger og innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, Universitetet i Oslo, Oslo kommunes kunstsamlinger og Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst. Warsinski var magister i kunsthistorie. Han var gift med billedkunstneren Brit Fuglevaag 1964 – 1979.


29. juni – 29. juli
SOMMERUTSTILLING
Jan Georg Digerud 
Maleri – collage – tegning
Vernissage fredag 29. juni kl. 19.00
Fotograf Morten Krogvold intervjuer kunstneren
Åpent alle dager 29/6-29/7
man 12-16. tir-fre 11-16. lør-søn 11-17Jan Georg Digerud ble født i Kongsvinger 1938. Han gjorde seg tidlig bemerket som designer og tegner. Han tok arkitektutdanning ved universiteter i USA, og ble ble en viktig del av postmodernismen på 1980-tallet. Han har blant annet tegnet fasaden til påbygget på Christiania Glasmagasin og klokketårnet på Grand Hotel, samt en rekke boliger både i hovedstaden og i Kongsvinger – Digerudhuset og Skyrudhuset. I 1995 ble han vært professor ved Arkitekthøyskolen i Oslo.Ved siden av arbeidet som arkitekt er Digerud også billedkunstner. Han jobber både med maleri, collage og tegning. I forbindelse med at han fyller 80 år, er hele sommerutstillingen 2018 viet hans arbeid.


11. juni – 16. juni
ENHET 
Utstilling av elevarbeider fra Kunst, design og arkitektur
og Studieforberedende med formgivning

Vernissage mandag 11. juni kl. 18.00


12. mai – 3. juni
Jarle Holm 
Kongsvinger, hus og landskap
Maleri
Åpent 4 helger lør-søn 12-16
Vernissage lørdag 12. mai kl. 12.00

Jarle Holm har en romantisk tilnærming til landskapet, hvor lyset spiller en viktig rolle. Han vil vise naturen med sine skiftninger fra lys til mørke, dens drama, men også melankoli og stillhet. Det meditative element er av stor betydning i arbeidet.  Jarle har også i de senere år tatt med hus inn i landskapet. Hus har på en måte fått sjel og et liv fordi  mennesket holder til der og gir huset innhold og historie. Hus gir identitet. Som Kongsvinger-gutt vil han vise noe av byens fine gamle bebyggelse som fortsatt eksisterer, samt bebyggelse som nå er borte. Kunstneren gir halvparten av inntektene fra salget til Frelsesarméen.


14. – 29. april 2018
Liz Mields-Kratochwil
Bäume–Landschaften/ Trær–Landskap
Malerier, pastell og video
 

Liz Mields-Kratochwil født i 1949, lever og arbeider i Berlin. Hennes kunst spenner fra store stål-skulpturer, malerier, tegninger til video. Liz har hatt og har mange utstillinger. Hun er representert i mange samlinger i Tyskland, og skulpturene hennes finnes i mange tyske parker. I sitt omfattende arbeid jobber hun blant annet med motsetningene mellom grunnleggende geometriske former og naturens organiske former. Liz henter ofte inspirasjon ved å foreta reiser på motorsykkel sammen med mannen sin.

I Kongsvinger Kunstforening skal Liz Mields-Kratochwil stille ut malerier, 
tegninger og video.

Les mer:
http://lizmieldskratochwil.de/bildhauerin/
http://lizmieldskratochwil.com/


10. mars – 25. mars
Tone Hellerud
– Nettverk- 


Tone Hellerud ble født i Kongsvinger 1953. Hun pendler for tiden mellom Italia og Norge,
hvor hun er bosatt i Rendalen. Tone Hellerud er tekstilkunstner med hovedvekt på teknikken veving, men arbeider ikke alltid på vevstolen. For henne er tråden i veven som danner mønster og strukturer, blitt et symbol eller en metafor for kommunikasjon. Det tar lang tid å planlegge og å sette opp en vev. Hun er også avhengig av andre for å få det utført. I møte med andre kan en idé eller tanke forandres og bli bedre. De siste arbeidene er utført på textillaboratoriet i Tilburg, Nederland, på en datastyrt Jackquardvev. Hun bruker derfor mye tid på å tegne, og i den senere tid har hun også begynt å male. Hun liker å undersøke ting og er over gjennomsnittet interessert i naturvitenskap og biologi.


10. februar – 25. februar
Elena Abessinova  

ELENA ABESSINOVA ble født i 1959 i et kreativt miljø i Kiev i Ukraina.
Etter utdannelse ved kunstskolen arbeidet hun med reklame og bokillustrasjoner. I 1990 deltok hun på den internasjonale bokbiennalen i Bologna, noe som resulterte i at hun fikk sjansen til å arbeide i Sveits i 18 år og utvikle seg som kunstner. I 2008 flyttet hun til Norge, og etterhvert til Kongsvinger.
Spontanitet og intuisjon er viktige elementer når Elena skal skape sine detaljerte og fargerike bilder. Profesjonalitet, skjønnhet og estetikk er viktige begreper. Hun arbeider innen forskjellige genre, tegning, grafikk og maling. Hun jobber både med fri improvisasjon der bildet vokser frem etterhvert, og med studier av historiske og kulturelle begivenheter, nå i det siste Kongsvinger-historie.


13. januar – 28. januar
Medlemsutstilling 2018 
Medlemmenes egen utstilling – med et stort mangfold av teknikker og motiver!
Utstillingen er basert på fri innsendelse og er åpen for alle medlemmer. Her vises medlemmenes kunstneriske mangfold i form av maleri, foto, tekstilarbeider, grafikk og skulptur etc. Utstillingen viser hvilket potensiale som finnes blant medlemmene og bærer fram en bred palett av kreativitet og malerglede. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rik, visuell opplevelse.


2017:

25. november – 10. desember 2017 
Juleutstilling 2017 
Diverse teknikker – 22 kunstnere

Åpent lør-søn 12-16
lør 2. des. (julemarked i Øvrebyen)
åpent 10-16

Utstillere:

– Kåre Tveter, akvarell og trykk
– Gerd Arnesen, Grafikk og maleri
– Gunnar Dietrichson, akvarell og oljemaleri
– Geir Jensen, keramikk (fra utst. 4 fra Vestfold)
– Elena Abessinova, trykk
– Jan G. Digerud, trykk
– Skule Waksvik, skulptur
– Kjell Ivar Wålberg, foto
– Knut Larsson, foto
– Nino Ramsby, blandet teknikk
– Reidar Dreyer, maleri
– Johannes Borchgrevink Hansen
– Marthe Kampen
– Elisabeth Aagensen, maleri, akvarell
– Dag Skedsmo, div. tekn.
– Rolf Grude, maleri
– Arne Bendik Sjur. grafikk
– Bjarne Røtterud, litografi
– Arjuna Aasehaug, akryl + trykk
– Manoel M. Lerin, Foto
– Hans Borchgrevink Hansen, tegning
– Ellen Henriette Suhrke, kunst-bok

Kunstboksalg.Skulptur av Skule Waksvik


7. – 29. oktober
Arjuna Geir Aasehaug
Maleri

Walk in The Mist
 

Arjuna Geir Aasehaug ble født i Bergen i 1967. Han gikk alle sine skoleår på Rudolf Steinerskolen både, i Bergen og i Bærum – der han senere vokste opp. Han har sin kunstutdannelse fra Kunstskolen i Bergen KIB og Oslo Kunstskole Strykejernet. I dag bor og arbeider Arjuna i Partille utenfor Göteborg. Han har hatt flere separatutstillinger i Norge og Sverige de siste årene, og han har deltatt i flere samlingsutstillinger i inn og utland, samt jurybedømte utstillinger.
Arjuna jobber med temaet menneskets møte med den kjente, men likefullt fremmede og skremmende verden; naturen og dyrenes verden. Han søker å gestalte samværet og samspillet mellom mennesket og verden som mennesket befinner seg eller er i berøring med på forskjellige måter.
I den siste serien med arbeider Arjuna har jobbet med, finner man et dyretema hvor hvalen er sentral. Hvalen symboliserer tilstedeværelsen av noe stort, fremmed, uforståelig og truende. Truende i form av det fremmede og ukjente, som f.eks. vår egen underbevissthet. Arjuna jobber ofte med lag av to eller flere motiv oppå hverandre; i noen bilder aner man konturen av en hval i bakgrunnen, i andre trer den tydeligere frem. I noen bilder opptrer mennesker som vage skygger eller silluetter der de vandrer inn i, eller befinner seg i, et diffust, udefinert landskap.
I tillegg til det narrative i bildene vektlegger Arjuna den abstrakte komposisjonen. Maleriet er en flate med former og linjer hvor der skal skapes spenning, rytme og dynamikk og en gjennomarbeidet kvalitet i flatene. Sporene og avtrykkene av en lang arbeidsprosess er viktig for Arjuna å få frem i flatene, og det males ikke bare med pensel, men skrapes med kniv og pusses og slipes med filler og svamper.


2. – 24. september 
Gerd Arnesen
Grafikk / maleri

Gerd Arnesen er født i 1920. Hun bor og arbeider i Oslo, og har atelier på Refstad.
Hun har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Oslo Tegne- og Maleskole, i tillegg til Salzburg Sommerakademie, International Kunstforum i Millstatt og Europeische Akademie für Bildende Kunst, Trier i Tyskland.

Gerd Arnesen arbeider med både grafikk og malerier.
Hun uttrykker seg abstrakt i geometriske mønstre, og legger vekt på enkelhet og stramhet i sine arbeider.
I 1997 reiste hun for første gang til Internationale Sommerakademie Salzburg,
og siden ble det tilbrakt mange somre der for å jobbe med grafikk i verksteder. I 2008 tilbrakte hun en periode på Svalbard, der hun fotograferte landskapet med det
spesielle lyset og de unike isformasjonene. Siden har hun forsøkt å formidle inntrykkene av det ville, iskalde landskapet gjennom maleri og grafikk.
Arnesen har deltatt på en rekke separatutstillinger i inn- og utland og er blant annet innkjøpt av Hydros kunstsamling.


Sommerutstillingen 2017
Åpning lørdag 10. juni kl. 12.00

Utstillingen består av tre deler:
Erik Werenskiold – litografi, Jan G. Digerud – trykk
og trykk av flere kjente samtidskunstnere

Åpningstider:
Juni: lørdag og søndag kl. 12-16
Juli: Hver dag kl. 12-16. Stengt mandag. 

Erik Werenskiold – litografi

Erik Werenskiold vokste opp i festningsbyen Kongsvinger,
Høsten 1875 reiste han til München og oppholdt seg der i fire år.
Der var han til stede på en internasjonal utstilling som åpnet hans øyne for
franskefriluftsmalerier og naturalismen.
Werenskiold flyttet i 1881 til Paris for å studere på egenhånd.
I 1883 flyttet Werenskiold hjem til Norge. Han lagde flere skildringer av norske bønder i landskapsmiljø,
samt portretter av kjente personer som Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen.
Å lage illustrasjoner til eventyr hadde han begynt med allerede mens han var i München.
Han illustrerte Norske folke- og huldreeventyr i 1879 og fortsatte sammen med Theodor Kittelsen
med Eventyrbog for Børn i tre bind i perioden 18821887.

Jan G. Digerud – trykk

Jan G. Digerud er født i Kongsvinger 1938. Han gjorde seg tidlig bemerket som designer og tegner. Han tok arkitektutdanning ved universiteter i USA, og fra 1995 har han vært professor ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Jan G. Digerud har markert seg som arkitekt i hovedstaden, men han har også tegnet hus i Kongsvinger, Digerudhuset og Skyrudhuset.

Kjente samtidskunstnere, salgsutstilling – trykk

– Frans Widerberg
pluss FW-mappe med dikt av Harald Sverdrup
pluss FW-bilde m/dikt av Stein Mehren
– Svein Bolling
– Håkon Gullvåg
– Håkon Bleken
– Kåre Tveter
– Markus Brendemo

– Svein Olav Mamen
– Ulf Nilsen


6. mai – 4. juni 
Anne-Lise Toverud  
Maleri og grafikk
Utstillingen åpner lørdag 6. mai kl.1200.

“Gjensyn med et levd liv
– En indre reise i sjelen og hjertets verden”

Anne-Lise Toverud om sin kunst:

”Jeg henter inspirasjon fra hjerte og sjel – min indre reise i mitt landskap”.

Jeg henter inspirasjon fra hjerte og sjel. Jeg bryter noen regler, og kjenner at det kan jeg stå for. Jeg vil ikke si at jeg beveger meg mot det abstrakte, men alt må ikke nødvendigvis være så tydelig, og viser til de mange symboltunge maleriene. Motivene er landskap, ansikter, sauer, fugler og katter. De er alltid med i mine motivkretser. Jeg er glad i dyr og barn. De minste blant oss. – Jeg har nok et ubevisst budskap jeg vil ha fram – at det viktigste her på jorden er at vi er ydmyke og bryr oss om og tar vare på alt levende liv.
Alle motivene jeg bruker er fra de tre rommene vi befinner oss i :
1. Fysiske rom
2. Mentale rom
3. Sosiale rom

Anne-Lise Toverud (f. 14. mai 1947)
Studerte ved Kunstakademiet Stuck Piechnych Warzawa Polen i 5 år, 1989-1994.
Hun har også pedagogisk utdanning fra Høyskolen i Akershus, 1999-2001. Siden debututstillingen i 1992 har hun hatt en rekke utstillinger både i inn- og utland.
I anledning jubileumsutstillingen, hun fyller 70 år 14. mai – har hun gitt ut sin egen bok for salg. Den inneholder: Tekster av Gro Dahle – bibelsitater – egne sitater – sitater fra ukjente og samtaler med Marit Wolla. Illustrert med sine egne malerier, skulpturer og betraktninger. Anne-Lise Toverud har eget atelier i den gamle skolen i Smalgangen i Åsgårdstrand. Les mer og se bilder på http://www.annelisetoverud.no/


1. – 23. april

4 FRA VESTFOLD:

Astrid Wikstrøm 
billedvev / John Gesager Nielsen skulptur og relieff
Unni Servold Jørgensen maleri / Geir Jensen keramikk

Utstillingen åpner lørdag 1. april kl. 12.00.
Varaordfører Margrethe Haarr åpner utstillingen. Velkommen!

Åpningstider lørdag – søndag kl. 12-16.

Gruppen «4 fra Vestfold» består av:

Astrid Wikstrøm, Billedvev
Hun kaller teppene gjerne vevde bilder, fordi det er bilder hun vil at de skal fremstille.
Hennes valg av materialer er hovedsakelig naturfibre: Ull, lin, silke og viskose.

John Gesager Nielsen, skulptur og relieff
I tillegg til å stille ut i gruppen «4 fra Vestfold» har han hatt en rekke gruppe-utstillinger nasjonalt
og utenlands. Han er innkjøpt av nasjonalmuseet med to skulpturer og en relieff.

Unni Servold Jørgensen, maleri
Hun debuterte på Høstutstillingen i 1994. Samme år hadde hun separatutstilling på
Oslo Konserthus.Siden har hun deltatt på gruppeutstillinger, kollektivutstillinger og
separatutstilling i Tønsberg Kunstnersenter 2006.

GeirJensen, keramikk
Utdannet ved kunstakademiet i Trondheim. Deltatt på en rekke kollektivutstillinger.
Flere utstillinger sammen med «4 fra Vestfold», men også utstillinger sammen med
Pål Gunnæs og Tor Hognestad. Han har drevet eget verksted siden 1979.


25. februar – 19. mars
ODIN BORGEN
Maleri

Odin Borgen (f. 1977) arbeider som billedkunstner innen den klassisk figurative tradisjon, med hovedvekt på oljemalerier. Tema for mange av hans motiver strekker seg mot vendepunkter, selvrefleksjon, medmenneskelige relasjoner og stoppesteder i livet der tiden innhentes av ettertanke. Formgivning og uttrykket er forankret i den realistiske tradisjon. Han visualiserer et rom der betrakteren gis åpenhet for fortolkning og refleksjon. I flere av hans motiver rettes blikket mot samsvaret mellom et ytre og indre, og skjørheten i individets eksistens. Odin Borgen arbeider hovedsakelig innen oljemaling på lerret. Chiaroscuro er en fellesnevner i flere av hans motiver, der det spilles på kontrasten mellom lys og skygge, som igjen er kjent fra Leonardo da Vinci og Caravaggio. Borgen har utdannelse fra Høgskolen i Telemark, og han har gått i lære hos Odd Nerdrum. Han har også studert ved Atelieret, Levanger Classical Painting og Thorild Ramberg Studio, klassisk figurativ tegning. Han har hatt en rekke utstillinger i kunstforeninger og gallerier siden 2006.
Mer informasjon finnes på: http://www.odinborgen.com


28. januar – 12. februar
Medlemsutstillingen

Vernissage lørdag 28. januar kl 12
Aamodtgården, Vollgt. 10, Kongsvinger
Åpent i tre helger, lør. – søn. kl 12 – 16


 2016:

Juleutstilling
26.november – 4. desember 2016

 


Utstillere: Dag Skedsmo, Reidar Dreyer, Marianne Mannsåker,
Alf-Kaare Berg, Tone Hellerud, Kari Brovold Hagen,
Elena Abessinova, Heidi Kennedy Skjerve,
Rolf Grude, Anne Lise Hauge, Sidsel Brinch, Gerd Arnesen,
Gunnar Dietrichson, Johannes B. Hansen, Anne Kristin Øierud,
Jarle Holm og Brit Fuglevaag


8. oktober – 30. oktober   
Kari Brovold Hagen  
«SPOR I LEIRE»

Vernissage lørdag 8.oktober kl 12, åpning ved Torbjørn Kvasbø
Galleri Aamodtgården, Voldgt. 10
Åpent i fire helger lørd. – sønd. kl 12 – 16

Min første utstilling var i Galleri Helga på Kongsvinger i 1974. Fra før var jeg godt kjent med Helga Weng, både som musikklærer og gymnastikklærer, og nå etter hvert som gallerist.Hun var en pioner og foregangskvinne innenfor sitt område og så tidlig nytten av trening i form av fysisk aktivitet sammen med trening av både øye og øre.Helga Wengs ustoppelige vilje og nybrottsarbeide er det vi nå fortsatt kan høste erfaring av og utvikle videre. Hun ble født i september 1916. For å markere dette 100 årsjubileet ble det derfor et ønske fra min side å komme tilbake til der min yrkeskarriere som keramiker begynte. Helga Weng ble min døråpner lokalt og nasjonalt, mens Torbjørn Kvasbø både er min mentor, etter hovedfag 1990,og døråpner internasjonalt. Tematikken rundt ornamentets muligheter både i det todimensjonale og tredimensjonale plan har jeg utforsket og vært opptatt av siden 1990. Dette kan avleses i hvert objekt og er en villet intensjon i mitt kunstneriske uttrykk, noe som også hele utstillingen bærer preg av. Jeg støper flytende porselensleire i sand og benytter klassiske glasurer som celadon og okseblod, samt en glasur som i all hovedsak består av oksyder.  Relieffene er brent oksyderende i en elektrisk ovn. De åpne formene er brent enten i min lille vedfyrte ovn eller i Torbjørn Kvasbøs anagamaovn oppe i Venabygd. Jeg har deltatt på utstillinger i hele Norge samt i en rekke andre land. Nå sist i Grassi Museum, Leipzig i 2014, hvor også to av mine arbeider finnes i museets samlinger. Arbeidene mine er innkjøpt av blant annet Kunstindustrimuseene i Oslo og Bergen, Norsk Kulturråd og en rekke andre samlinger i både inn- og utland. Av stipender kan nevnes Statens 3-årig arbeidsstipend, materialstipend og reisestipend, samt Garantiinntekt for Kunstnere. I 2016 ble jeg tildelt varig støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. For ytterligere opplysninger: http://www.kari-brovold-hagen.com


3. sept. – 25. sept.   
Jenny Alnæs  
«ODYSSÉ» – Lysobjekter

Jenny Alnæs har stor åpenhet i tilnærmingsmåten fra ide til verk, og har opparbeidet stor bredde og erfaring med ulike materialer og teknikker, og arbeider både med monumentale verk utendørs og inne, og utstillinger.  ”ODYSSÈ” har pågått siden 1996, hvor hennes foto fra ulike reiser og kulturer er bearbeidet til fotocollager og lyskasser. Subjektive reiseskildringer, hvor veinettet fra de ulike byene er perforert på flatene, og underliggende lys siver ut, sivilisasjonenes strukturer sett i fugleperspektiv, metropoler som kulturelle smeltediger, med historiske referanser som peker bakover i tid, og nye anslag som viser vei fremover. Billedflaten er bygd opp av ulike lag som flettes i hverandre, og behandles i Photoshop og flaten fremstår som ensartet, og de ulike lag og detaljer åpenbarer seg for betrakter over tid. Ansikts collagene består av ulike individer satt sammen i formasjoner, slik at individet opphører og blir til en stor organisme, formet som blomstermønstre som kan minne om persiske tepper, ensartete flatemønstre. Over et bakteppe av ansikter vil foto fra byer settes sammen til fotocollager. Jenny Alnæs har høyskoleutdannelse er fra Vestlandets Kunstakademi ved skulptur og tekstil avdelingen, og Statens Håndverk og Kunstinndustriskole i Oslo ved tekstillinjen. Første gang hun deltok på landsdelsutstilling var Vestlandsutstillingen i 1989, og deretter Statens Høstutstilling og Østlandsutstillingen i 1990, og hadde allerede deltatt på flere gruppeutstillinger som Nordisk Kunst i Århus, og blitt innkjøpt av Norsk Kulturrådd i 1992. Etter endt utdannelse i 1991 holdt hun sin fjerde separatutstilling og hadde første oppdrag kunst i offentlig rom, og har siden arbeidet som billedkunstner, med vekt på utstillingsvirksomhet og kunst i offentlig rom. Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.  


21.mai – 12.juni 
Heidi Kennedy Skjerve:
GRUNNSTOFF Tegning

 Kryssende horisontale og vertikale linjer gir Heidi Kennedy Skjerves tegninger en repetitiv stramhet. Tegneprosessen er et gjentagende forsøk på  å komme helt ned på grunnfjellet av hva hånd, linje, medium og farge kan uttrykke i sin enkleste form. Heidi Kennedy Skjerves kunstneriske praksis er bygget opp rundt gjentagelse og serialitet. Tegningene hennes er utført med konsentrerte skraveringer i tusj slik at farge, horisontalitet og vertikalitet danner flere strukturelle sjikt. Med renningen som utgangspunkt, fyller kunstneren billedflaten som en vev. Det nitide håndverket skaper en taktil og stofflig overflate.Selv om arbeidene har et klart avgrenset rammeverk, er de et resultat av håndens improvisasjon. Den rigide grunnstrukturen for komposisjonene er ikke absolutt: mellom linjene i rutenettet kan man ane det levende og intuitive. De stramme, abstrakte arbeidene rommer nesten umerkelige taktskift over tid. Fargefeltene bølger en anelse, slik at fargeintensiteten øker og avtar. Dermed blir matrisen aldri oppbrukt i Skjerves arbeider.Utstillingens tittel Grunnstoff, understreker de grunnleggende kunstneriske virkemidlene Heidi Kennedy Skjerves benytter. Heidi Kennedy Skjerve (f. 1954) er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet i KODE, Kunstnerforbundet og Trondhjems Kunstforening. Skjerve har også deltatt i mange gruppeutstillinger, og kunsten hennes er innkjøpt av de fleste norske samtidskunstmuseene. Tross bred erfaring deltok hun for første gang på Høstutstillingen i 2014, og mottok da Norske Kunstforeninger & NorgesGruppens debutantpris for serien Plan. Med pristildelingen følger en katalog og en utstillingsturné med kunstnersamtaler. Utstillingen er produsert av Norske Kunstforeninger, og blir i løpet av 2015/2106 vist i fem kunstforeninger.


2. – 24. april 
Eline Smith
Maleri

 Eline Smith (f. 1978) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun bor og arbeider i Bærum og har hatt en rekke utstillinger i kunstforeninger og gallerier siden 2005. I Kongsvinger kunstforening viser hun abstrakte malerier. Mange av maleriene kan minne om natur, men det er ikke naturen som er den direkte drivkraften hennes. Viktigere er maleriets uttrykk i seg selv og det abstrakte billedspråkets egenverdi. For Smith handler det om å kunne undres over bildene uten at de må forklares verbalt. Hun vil vise en imaginær virkelighet som en kontrast til den «virkelige». Det handler om tilstedeværelse, om å overtale og om å lytte til hva som skjer i selve maleri-prosessen for at det malte skal bli sant. Maleriene er fargesterke. De fleste bildene har nokså rå former og farger, som oppstår i et lekende og spontant flyt. Hverken fargevalg eller komposisjon er noe som styrer henne. Hun forsøker å la det litt uvørne og upolerte stå igjen.  


20. februar – 13. mars 
Dag Skedsmo
Maleri – skulptur – grafikk

Vernissage lørdag 20. februar kl 12
Galleri Aamodtgården, Voldgt.10
Åpent i fire helger lørd. – sønd. Kl 12 –16

 Dag Skedsmo arbeider med malerier, objekter, skulptur og grafikk. Som maler har han vært opptatt av konstruktivistiske og optiske fenomener. Han har fulgt hard-edge-stilen fra 1960-årene og bygger opp bildene i skarpt avgrensede, geometriske former. Stilen sikter ikke mot det individuelle uttrykk, men tilstreber balanse og orden. Fargen er sterk og klar, ofte monokrom og gjerne i blå nyanser. Den males og/ eller sprøytes på lerretet i glidende irisoverganger slik at flaten blir jevn og uten spor av det individuelle penselstrøk. Iblant brytes maleriets to plan og bildene bygges relieffaktig ut i rommet. Han bryter også gjerne den konvensjonelt rektangulære billedformen og erstatter den med sirkelrunde, trapeslignende eller mangekantede formater. Det tradisjonelt veggbaserte maleriet samvirker med objekter i rommet. Som grafiker har han konsentrert seg om serigrafiet. Stilen bygger også her på den konstruktivistiske formen. Tidligere arbeider har et mer sammensatt formspråk med stramme, sjablonaktige, figurative elementer, som ofte viser et samfunnskritisk innhold. Skedsmo har vært aktivt med i arbeidet for kunstens og kunstnernes kår i dagens samfunn og har hatt flere tillitsverv innen kunstnerorganisasjonene. Skedsmo debuterte med separatutstilling i Unge Kunstneres Samfund i Oslo 1976.
I Kongsvinger Kunstforening, 40 år etter debuten, vil han vise nye malerier, objekter og grafikk samt noen arbeider fra 70-, 80-, og 90-årene. www.dagskedsmo.com


3. januar – 7. februar
MEDLEMSUTSTILLINGEN 2016
Vernissage lørdag 23. januar kl 12
Aamodtgården, Voldgt. 10, Kongsvinger
Åpent i tre helger, lør. – søn. kl 12 – 16 

I år som tidligere år presenterer vi Kongsvinger kunstforenings medlemsutstilling i våre tradisjonsrike lokaler i Aamodtgården. Utstillingen er basert på fri innsendelse og er åpen for alle medlemmer. Her vises medlemmenes kunstneriske mangfold i form av maleri, foto, tekstilarbeider, grafikk og skulptur. Utstillingen viser hvilket potensiale som finnes blant medlemmene og bærer fram en bred palett av kreativitet og malerglede. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rik, visuell opplevelse.


 2015: 

10. oktober – 1. november
Johan Knoff
Maleri

 Johan Knoff (f.1935 i Ringsaker) er utdannet ved kunstakademiene i Oslo og København, og har studert kunsthistorie og klassisk arkeologi ved Oslo Universitet.  Knoff henter impulser og inspirasjon fra europeisk kunsthistorie. Han forsøker samtidig å fortelle noe om sin egen tid, eller rettere sagt det 20.århundre, som han selv er et ekte barn av: ”Et brutalt århundre, der framfor alt de to verdenskrigene (den europeiske borgerkrig) ruver, og deretter den kalde krigen med atomtrusselen.” Under akademitiden på 60-tallet ble Knoff tiltrukket av Reidar Aulies sosiale engasjement. Dette preget hans tidlige utstillinger, hvor et kritisk samfunnssyn kom til uttrykk i politisk betingede collager. Materialbildene hentet ofte sitt utgangspunkt i dagliglivets mer eller mindre kasserte gjenstander, slik kunstneren husket dem fra sin barndom i krigstidens Norge.  I begynnelsen av 70-årene tok innadvendte, drømmende bilder helt over for hans tidligere og mer utadrettede motiver.  Etter reiser til Tyskland og USA 1977–78 vendte Knoff seg igjen til arbeidet med samfunnsengasjerte, figurative malerier som ofte var i stort format. Inspirasjon var hentet fra møtet med foto- og superrealismen i det internasjonale kunstlivet, og fra fotografier, både kunstnerens egne snapshots og avisenes billedreportasjer. Knoffs formspråk ble ikke varig preget av den detaljtro superrealismen. Derimot kan det litt oppløste synsbildet minne om bevegelser innfanget av et fotoapparat med for lav lukkerhastighet. 
Johan Knoff har hatt separatutstillinger bl.a. i Kunstnernes Hus i Oslo, i Bergen, Trondheim, København, Stockholm og Paris, er innkjøpt av sentrale muséer og samlinger og har deltatt på kollektivutstillinger i inn- og utland.  


5. – 27. september
Hanne Grieg Hermansen: 
RESIDUAL HAUNTINGS
Tegning

 Hanne Grieg Hermansen (f. 1984, Oslo) arbeider med tegning primært basert på fotografi, der teknikken og tidsbruken er en viktig del av uttrykket. Formalt jobber hun hovedsakelig med rene blyanttegninger, samt mer skulpturelle tegnebaserte arbeider. Tematisk dreier arbeidene seg om forholdet mellom mystikk og teknikk, der samspillet mellom lys og mørke står sentralt også i det formale. Det tar også for seg forholdet mellom å betrakte og å bli betraktet, å være tilstede og samtidig ikke være det, samt virkemiddelbruk og hvordan disse virkemidlene fungerer løsrevet fra den konteksten den originalt er tenkt brukt i.  Til utstillingen på Kongsvinger Kunstforening vil hun vise et utvalg arbeider laget de siste seks årene.  Hanne Grieg Hermansen har bakgrunn fra BA på Kunstfag i Oslo (2008) og MA på Kunstakademiet i Bergen (2010). Tidligere har hun deltatt på gruppeutstillinger på bl.a. Tromsø Kunstforening, Galleri F15, Oslo Kunstforening og Galleri Erik Steen, samt holdt separatutstilling på bl.a. Tag Team Studio, Tegnerforbundet, Samisk Kunstnersenter og Noplace. www.grieghermansen.com


9. – 31. mai
Anne Lise Stenseth
Video / foto

Anne Lise Stenseth er billedkunstner, utdannet ved Bergen Kunst- og Håndverksskole og Statens Kunstakademi i Oslo. I tillegg er hun grafisk designer, fra Westerdahl reklameskole i Oslo. Stenseth har hatt en omfattende kunstnerisk virksomhet etter avsluttede akademistudier i 1993. Hennes arbeider er vist blant annet på Museum Folkwang Tyskland, Tent Rotterdam, Liverpool Biennial England, Stenersenmuseet Oslo, Depo Istanbul, Gøteborg Kunstmuseum, Tbilisi History Museum Karvasla, Georgia samt ved ulike visningssteder i Libanon, Kosovo, Argentina, Frankrike, Russland, Ukraina, Kina og Australia.
”I mitt arbeid som billedkunstner fokuser jeg på ulike aspekter ved vår kultur, vår historie og vår samtid. Mine interesser kretser rundt kulturelle forskjeller, annerledeshet, menneskelige relasjoner og motsetningsforhold i det sosiale og politiske liv, og den personlige og offentlige sfære. I de siste 15 årene har jeg hovedsaklig arbeidet med “videoportretter” og audiovisuelle fortellinger og essays, om og med enkeltpersoner, steder eller begge deler. Ved siden av bevegelige bilder benytter jeg meg av fotografi / stillbilder, lyd og tekst. Innholdet er kombinasjoner av representasjon og tolkning og har variasjoner fra det dokumentære til det fiksjonelle, impresjonistiske og poetiske. Jeg prøver ut ulike måter å ”fortelle en historie” på og har eksperimentert med forskjellige visningsformater fra en-kanal til fler-kanals projeksjoner som videoinstallasjon med separate lydkilder. Jeg er for tiden student ved Forfatterstudiet på Norges arktiske universitet i Tromsø.”
I Kongsvinger Kunstforening vil hun vise et utvalg video, fotografi og tekst. Hoved-arbeidet er norgespremiere på filmen ”Svevestøv” 2015, som baserer seg på historien og myten om Dagny Juel. Opptakene til filmen er gjort i Tbilisi i Georgia der Juel ligger gravlagt og på Kvinnemuseet i Kongsvinger. En spesialutgave av teksten fra filmen ”Svevestøv” i novelleform blir utgitt i forbindelse med utstillingen.  


11. april – 3. mai
Rolf Grude
Maleri

Vernissage lørdag 11. april kl 12
 Aamodtgården, Voldgt. 10, Kongsvinger
Åpent i fire helger, lør. – søn. kl 12 – 16 

 Rolf Grudes malerier på vårens separatutstilling er sprunget ut av én ide bygget på en setning fra Bøkenes bok: «Bli lys – så ble det lys!» Tematisk har disse maleriene hentet inspirasjon fra tanker omkring lysets magiske virkning og betydning for alt og alle. Videre så har også menneskelige relasjoner opptatt kunstneren. Disse tankene er blitt mer påtrengende med alderen, skjønt de nok har vært der en stund.
Han ser partnerskap og samspill mellom Lyskloden (solen) og Terra (jorden) som i millioner av år har fungert som en klokke i et ellers kaotisk univers. Dagens debatter tydeliggjør at selv små endringer i solens aktivitet får betydning for alt som vokser og lever, og lyset har innvirkning på sinnets opplevelser. De 23 oljemaleriene uttrykker at: Lys er farge, lys skaper form, lys skaper magi og lys har en skjellsettende påvirk-ning på oss. Og – ikke minst viktig: Uten lys dør alt!
Rolf Grude har hatt en rekke separatutstillinger innenlands og utenlands og hans arbeider er innkjøpt av Oslo kommune og Kongsvinger kommune. Utsmykninger som bærer hans signatur finner vi i Bodø domkirke, Ullern kirke, Oslo Rådhus og Eidskog Rådhus.


28. februar – 22. mars
Randi Lium
Billedvev

Vernissage lørdag 28. februar kl 12
 Aamodtgården, Voldgt. 10, Kongsvinger
Åpent i fire helger, lør. – søn. kl 12 – 16 

 Randi Lium er billedvever, utdannet ved kunstakademiet i Århus og utstillingsvirksom både i Danmark og Norge. Hun har dessuten arbeidet en årrekke ved Nordenfjeldske Kunstindustrimusem (med spesialansvar for Hannah Ryggen-samlingen) og senere ved Trondheim Kunstmuseum.
Utdrag fra hennes tekst om Tekstil og identitet: Helt fra jeg som 11-åring fikk oppmerksomhet for mitt broderi, har jeg hatt en intuitiv tilhørighet innenfor tekstilfeltet. Senere ble veven selve symbolet på trygghet og retning i mitt liv. Den stille og langsomme fordypelsen i veven inspirerer til ny kreativitet. Det ferdige billedteppet, montert og hengt opp i en utstilling eller solgt til en samler, blir et middel til kommunikasjon mellom meg og min omverden. Et sted der jeg blir sett, og der jeg er i en sammenheng som gir meg energi og pågangsmot til videre arbeid.
Mye av vår tekstilkunst har røtter i folkekunsten. I dag kan det være vel så nærliggende å se den tekstile samtidskunsten i dialog med arkitekturen. Den tyske kunstneren Anni Albers, tilknyttet Bauhaus i 1920-årene, forteller at det var i kontakt med sitt tekstile materiale at hun fant sitt fundament som menneske; Found her Bearings. 
Å ha en identitet betyr at du har en historie, noe å  knytte din tilværelse til og en form for kontinuitet mellom de ulike livsfasene. For så altfor mange mennesker i dag er dette momenter som de ikke har mulighet til å velge. De er tvunget på flukt fra sine steder og sammenhenger. For kunstnere kan også hjemløshet gi grobunn for skapelsesprosesser. Her kan det kunstneriske objekt bli det midte mellom individ og omverden som det kommuniseres med. Derfor er både trygghet og uro komponenter i skapende arbeid.


31. januar – 15. februar
MEDLEMSUTSTILLINGEN 2015

 Vernissage lørdag 31.januar kl 12
Aamodtgården, Voldgt. 10, Kongsvinger
Åpent i tre helger, lør. – søn. kl 12 – 16 

Den årvisse medlemsutstillingen har vært vist i Kongsvinger Kunstforening siden midten av 80-tallet i foreningens vakre lokaler i Aamodtgården. Dette har blitt en fin tradisjon som kunstnere og publikum setter pris på. Utstillingen er basert på fri innsendelse og er åpen for alle medlemmer. Den vil romme de fleste kategorier: maleri, grafikk, tegning, tekstil, foto og skulptur. Det pleier å bli en frodig og innholdsrik utstilling i et bredt spekter av visuelle uttrykk. Ovenstående bilde  ”Svalbard i februar” av Kari Hafseng får representere utstillingen i år.   


2014:

4. oktober – 9. november
EVENTYRLIG. Gamle fortellinger i ny drakt

Våre folkeeventyr. Eventyrtegningene før og nå.En vandreutstilling fra Nasjonalmuseet Vernissage lørdag 4. oktober kl 12Galleri Aamodtgården, Voldgt.10Åpent i fem helger lør. – søn. kl 12 – 16 

 Årene rundt 1814 var preget av politisk og sosial uro i hele Europa, i kjølvannet av den franske revolusjon i 1789, med sterke bevegelser som kjempet for rettferdighet og frihet. Romantikken, som gjorde seg gjeldende i samme periode, førte overalt med seg en økt interesse for all slags folkediktning, – eventyr, sagn og folkeviser. Man finner beslektede eventyr i mange land, de ”vandret” over landegrensene, ble omformet, variert og farget av lokale forhold til de ble en del av livet der de slo rot. Peder Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe (født 1812 og 1813) ble nære venner allerede i skoledagene, og hadde en stor interesse til felles for gamle eventyr og sagn. De reiste rundt, hørte folk fortelle, skrev ned og således begynte innsamlingen av våre folkeeventyr (første bokutg. i 1851). Eventyrene ble gitt videre i et språk og en form som rørte ved dype strenger hos leserne. Det er nok hovedgrunnen til at de ble et kjærkomment stoff for illustrasjoner av kunstnere som selv vokste seg sterke og egenartede på oppgaven. Begrepene nasjonsbygging og norsk identitet stod sentralt på slutten av 1800-tallet, og utgivelsen av de illustrerte utgavene av folke-eventyrene kan ses som et viktig innslag i bevisstgjøringen. Tre generasjoner norske kunstnere hadde bidratt da den første gjennomillustrerte samlingen kom i 1936, – fra bl.a. Adolf Tidemann, Hans Gude og Eilif Pettersen i 1879, supplert av Erik Werenskiold og Theodor Kittelsen i 1887, til Per Krogh, Henrik Sørensen m.fl. i 1936. I nyere tid har nye generasjoner kunstnere lagt sine eventyrtolkninger til de gamle. Denne utstillingen viser bl.a. originalillustrasjoner av Rune Johan Andersen, Finn Graff, Harald Nordberg og Annine Quale. Ved å knytte an til samtidige kunstneres visuelle tolkninger av folkeeventyrene bidrar utstillingen til at eventyrskatten og illustrasjonstradisjonene lever videre som en essensiell del av vår kollektive kulturarv. På hverdager i hele utstillingsperioden formidles utstillingen for skoleklasser, barnehager og andre interesserte av billedkunstner Marianne Mannsåker.


4. oktober – 9. november

ERIK WERENSKIOLD. Tegninger og trykk

Fra Kongsvinger kommunes kunstsamling Utstillingen vises på Gyldenborg, Kongsvinger MuseumÅpent: Lørdag – søndag 12 – 16
Tirsdag – fredag 9 – 16 

 Erik Werenskiold (født i Vinger 1855 og død i Oslo 1938) vokste opp på Kongsvinger Festning, der hans far kaptein Frederik Daniel Werenskiold var kommandant. Moren, Jensine Magdalene, var født Ebeltoft og oppvokst i Tromsø. I 1873 ble Erik Werenskiold – etter råd fra Adolph Tidemand – elev hos Julius Middelthun på Tegneskolen i Oslo. Fra 1875 fortsatte han kunststudiene i München. Etter hvert oppdaget han det franske friluftsmaleri, som tiltrakk ham mer enn det tyske ateliermaleriet, og tilbragte flere år i Paris. Hjemvendt til Norge ble han sammen med Christian Krogh og Fritz Thaulow en ledende skikkelse i den hjemlige kulturkamp, fryktet som polemiker og en klar og målbevisst organisator.
Fra 1883 bodde han om somrene i Telemark og skapte her moderne, realistiske folkelivsskildringer som Telemarksjenter og En bondebegravelse. Hans fremragende portretter av bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson, Kitty Kielland, Erika Nissen, Edvard Grieg, Henrik Ibsen, Christian Michelsen og Fridjof Nansen er udiskutable. I 1890-årene malte han lyriske stemningsbilder som Høst, Sommeraften i Kviteseid og Skyss-hesten. Etter ca 1910 kan man se en sterkere koloristisk åre i hans maleri.
Men allerede i 1878, inspirert av en studiereise til Vågå, begynte arbeidet med hans mesterlige eventyrtegninger, som han sammen med vennen Theodor Kittelsen holdt på med fram til 1887. De utfylte hverandre i en dobbeltstrenget tradisjon: E.W. som den stedfestede og virkelighetsnære og T.K. som den irrasjonelle og fantastiske. Disse illustrasjonene ble svært godt mottatt i samtiden, og nærmere 120 år senere er deres posisjon i det norske folks bevissthet fortsatt sterk. Werenskiold brukte modell-er fra traktene rundt Kongsvinger som grunnlag for flere av eventyrtegningene.
Hans tegninger til Snorres kongesagaer og Jonas Lies Familien på Gilje utgjør nye høydepunkter i norsk tegnekunst.
Høstens utstilling på Gyldenborg består av rundt 20 tegninger og trykk som er i Kongsvinger kommunes eie. Den er å anse som en ”forsmak” på den større permanente Erik Werenskiold-utstillingen som er under planlegging på Kongsvinger Museum.    

23. august – 14. september

Marianne Tjønn: POUR LE SALON

Tegning – vev

Vernissage lørdag 23. august kl. 12Galleri Aamodtgården, Voldgt. 10Åpent i fire helger lørd. – sønd. kl. 12 –16 

 Marianne Tjønn startet med prosjektet for tre år siden, da hun ble invitert til å være hovedutstiller på Litteraturfestivalen i Grue.  Utstillingen Pour le salon,- le labyrinthe d´affinité handler om tilhørighetens irrganger, og er en videreutvikling av serien «vevbrev» (2006 – 2011) som inneholder ulike serielle temaer.
Prosjektet tar utgangspunkt i 1600-1700 tallets salonger. Overklassen møttes da i salonger, for å snakke om litterære begivenheter hjemme i noens bolig. Etter hvert gjaldt ikke dette bare overklassen, men også kunstnere fikk anledning til å vise seg frem og på den måten opprette kontakt med mulige personer som kunne støtte dem økonomisk.
Arbeidene består av tegninger av møbler og løsøre på håndlagde og sammensydde vevflater. Vevflatene er av en svært tynn kvalitet med lin i renning og sytrådlignende bomull som innslag. Tegningene er tegnet med pastell.
Marianne Tjønn (bosatt på Kirkenær) har jobbet med tekstil siden tidlig på 1980- tallet. Hun har hatt en rekke offentlige utsmykninger og separatutstillinger i inn og utland. Hun var blant annet Årets Finnskogutstiller i 2009.   

21. juni – 27. juli

SOMMERUTSTILLINGEN 2014: STREET ART

 Gatekunst – Street Art – er et etablert internasjonalt (urbant) kunstnerisk fenomen.
Kongsvinger kommune ved Alf Mattias Lilleengen, prosjektansvarlig Karen Gjermundrød og kunstneren Rodrigo Vitorio Lisboa Souza har gjennomført prosjektet Quasi Random – Street Art 2014 som har involvert barn og ungdom i kunstnerisk arbeid sammen med internasjonalt kjente street art kunstnere.
Ca. 130 elever fra sju skoler har deltatt. Etter et grunnleggende kurs i street art, valgte de ut representative uttrykk for arbeidet som har foregått med elevene i skolen. Ulike uttrykk gjenspeiler elvenes ulike identitet og gjenskaping av denne i møtet med street art. Elevene har fått en kort innføring i street art som begrep og  uttrykksform, de har arbeidet med selvportrett, foto og overføringer via sjablonger og spraymaling til papir og andre egnede underlag.
Resultatet er sommerens utstilling i Kongsvinger Kunstforening og en tre dagers workshop (27.,28.,29. august) der fem fortausområder i Kongsvinger sentrum stilles til disposisjon innenfor gitte rammer, for internasjonalt anerkjente gatekunstnere i samarbeid med elever som har deltatt i grunnleggende kurs.
KASHINK er en av de få aktive kvinnelige utøverne i den franske street art scenen. Hun bor i Paris, men har reist mye over hele verden og er inspirert av ulike kulturer.
http://www.kashink.com/
MRDHEO er en av Portugals mest kjente street artister, han er selvlært (som de fleste) og har malt siden tidlig barndom, fortrinnsvis graffiti. Mr Dheo har dessuten samarbeidet med flere internasjonale merkevarer, men det er gata han ser på som det idéelle stedet for å skape. Han dedikerer seg for det meste til fotorealistiske produksjoner.http://www.mrdheo.com/
Fabio da Rocha Passos Pinheiro (1980) bedre kjent som LIMPO, er opprinnelig fra Salvador, Brasil, men har vært bosatt i Malmö siden 2009. Hans sosiale engasjement og ståsted er temaet i hans figurative og fargerike bilder, inspirert av livet i en favela (brasiliansk slum). LIMPO har stilt ut på flere gallerier, i tillegg til at hans kommer-sielle oppdrag er mange og kunsten hans pryder flere restauranter, kafeer og barer i Sverige. Han bruker også sin kunst i utdanningssammenheng og gir ulike workshops på skoler og høgskoler.http://www.limpotu.tumblr.com/
PEACETU er kunstnernavnet til brasilianske Rodrigo Vitorio Lisboa Souza (1977). Som 14-åring flyttet familien hans til storbyen Salvador i delstaten Bahia, der Rodrigo raskt startet å utforske graffitikunsten. Han utviklet etter hvert sin svært spesielle stil med abstrakte former og vibrerende farger. Han arbeider med både store vegger, skulpturer og lerreter, som er stilt ut en rekke steder. Han har holdt kurs for barn og unge i Brasil og Norge, hvor han nå er bosatt og i ferd med å avslutte en Bachelor i Produktdesign.http://www.peacetu.com/ Street Art kontra tagging? Street Art is constructive, Tagging is destructive.    

26. april – 11. mai

Reidar Dreyer

Maleri

 Reidar Dreyer er født i Stavanger i 1927, og flyttet til Kongsvinger i 1966 der han var ansatt som kontorsjef ved Kongsvinger sjukehus. Han definerer selv sin kunst som «en slags moderne naturalisme / impresjonisme, basert på konstruktiv billedoppbygging i form og farge».  I de større atelierbildene trer den konstruktive komposisjonen sterkest fram, mens den synes mer kamuflert i de mindre landskapsbildene som er malt ute, direkte foran motivet. Han begynte å male da han var 15 år gammel. UTDANNELSE: Dreyer har formell kunstutdannelse fra Bjarne Engebrets, Erlend Grøstad og Jørgen Dukans malerskoler, samt fra Nansenskolen.  Han regner seg forøvrig som selvlært. UTSTILLINGER:  Dreyer har deltatt i en rekke gruppe- og kollektivutstillinger, og han har hatt flere separatutstillinger i Kongsvinger kunstforening.  Han har også stilt ut i Galleri Skårer i Lørenskog, Galleri Leikvin i Nordfjordeid, Galleri Brugt. 1 i Kongsvinger, Galleri Gruset på Namnå, Galleri Fjøset, Åsnes Kunstforening på Sønsterud Gård. INNKJØPT:  Hedmark Fylkeskommune, Kongsvinger kommune, Arvika kommune i Sverige, Yløjarvi kommune i Finland og samt til  en rekke offentlige og private institusjoner.      

15. mars – 6. april

Marianne Mannsåker: CHROMA

Maleri

Som tittelen Chroma antyder, kretser bildene på utstillingen rundt begrepet Farge. Gjennomgående er en malerisk forankring, der også tegning står sentralt. En personlig og assosiativ tilnærming preger arbeidet, både fargemessig og formelt.

Flertallet bilder er i akryl / pva, gouache, akvarell, pastell og fargeblyant på ulike lerret og papir, men noen er også foto.

Bildene kan betraktes som abstrakte komposisjoner, med fargens klang-potensiale som viktigste ingrediens. Fargen spenner fra dyp sverte via jordklanger og rene farger til høyeste lys. Fargene er oftest tynt og transparent malt, så underliggende lag lyser igjennom.

Imidlertid vitner titlene om en ikke helt abstrakt billedverden. Underliggende betydningssjikt av språklig og eksistensiell art kan oppdages, liksom referanser til Mannsåkers mangeårige erfaring med klassisk billedvev. Titlene henleder dessuten til en viktig kunstnerisk inspirasjonskilde i berberfolkets teppekultur. Slik også maleren Paul Klee ble inspirert av berbernes unike teppeskatt, ser man deres betydning for Mannsåkers maleri i dag så vel som for hennes tidligere billedtepper. Andre malere av betydning for Mannsåker er Agnes Martin og Sol leWitt, men også den esoteriske Hilma af Klint og en konseptuell kunstner som Janine Antoni.

Marianne Mannsåker hadde sin første utstilling i Kongsvinger Kunstforening i 1980, den andre i 1998 og har nå sin tredje separatutstilling i hjembyen. Hun har ellers hatt utstillinger i Kunstnerforbundet og Ram galleri i Oslo, i Bergen og Kristiansand kunstforeninger, Trondheim Kunstmuseum og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland. Hun har dessuten hatt mange utsmykkingsoppdrag, er innkjøpt av bl.a. Muséet for samtidskunst og Norsk Kulturråd og har mottatt mange stipender i årenes løp.

8.februar – 23.februar

MEDLEMSUTSTILLINGEN 2014

 Det har blitt en fin årlig vintertradisjon i Kongsvinger Kunstforening at foreningens medlemmer inviteres til å stille ut egne arbeider på en åpen salgsutstilling i Aamodtgården. Utstillingsperioden er i år utvidet til tre helger. Også denne gang vil det bli det en variert utstilling med mange teknikker og uttrykk representert. Utstillingen er populær og forrige år deltok 30 av kunstforeningens medlemmer med i alt 104 utstilte verk. Selv om mange av utstillerne er kunstnere på hobbybasis, velger også flere av distriktets profesjonelle kunstnere å delta. Utstillingen åpner samme dag som Vinterfestivalen i Kongsvinger går av stabelen. Det er kafé i Historielagets lokaler ved siden av utstillingslokalene, slik at det går an å kombinere et besøk på utstillingen med en kopp kaffe.       

2013:

2. – 17. november

SKAPNINGER

  I utstillingen Skapninger har kunstnerne sine skapninger – med et underfundig og humoristisk blikk. Dette er skapninger ingen har sett før! Utstillingen viser hvordan leken fabulering kan komme til uttrykk i vakre, vittige eller urovekkende skulpturer med en gjennomført håndverksmessig presisjon. Fantasiprodukter, javel, men ikke helt tatt ut av løse lufta heller, – opphavet finnes både i den tradisjonelle delen av kulturen og i populærkulturen.Skapningene opptrer helst i menneskelige og sosialiserte sammenhenger. Kunstverkene reiser spørsmål som: Kan møte med en annen art gjøre det enklere å distansere seg fra det krevende og komplekse ved å være menneske? Vil kunstnerne tydeliggjøre visse menneskelige trekk ved å overføre dem til dyreskapninger eller skal vi se disse kunstneriske uttrykk i sammenheng med den utbredte fantasykulturen? Utstillingen konkluderer ikke, men presenterer et lekent mangfold. Forhåpentlig åpner den for samtaler og flere spørsmål. Vandreutstillingen Skapninger er produsert av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og ble vist første gang på Aukrustsenteret i Alvdal høsten 2012. Siden den gang har den vært vist i Rendalen, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Åsnes, Eidskog og Sør-Odal. Lørdag 2. november kl. 12.00 åpner den i Aamodtgården, Kongsvinger kunstforening. Utstillingen består av rundt 20 verk og varierer fra smykkeformat til større, frittstående objekter. I samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark er det utviklet formidling for ungdomstrinnet ved skolene i Kongsvinger. Formidlingen blir den 6., 12., 13. og 14. november ved Marthe Karen Kampen, som selv er billedkunstner bosatt ved Nordre Billingen. Utstillere er:
Tor-Bjørn Adelgren, tre/skulptur.
Kjetil Aschim, metallobjekter.
Jim Darbu, keramikk/skulptur.
Nina Bang Larsen, installasjon.
Felieke van der Leest, smykkeobjekter.
Linda Jansson Lothe, keramikk/skulptur. Utstillingen er et samarbeid med Kunstbanken Hedmark Kunstsenter.  

5. – 27. oktober

Marthe Karen Kampen:
LANDSKAP OG FRELSERSKIKKELSER

 Marthe Karen Kampen (født 1986 og bosatt på Austmarka) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo 2007 – 2012, der hun vakte berettiget oppmerksomhet allerede på avgangsutstillingen med uvanlig modige og aparte verk. Hun har deltatt på flere utstillinger, bl.a. i Kunstbanken (Hamar), Galleri Format (Oslo), Snake Mountain Gallery (Oslo), Røgden bruk, Audunbakkefestivalen, Sør-Odal Kunstforening og skal være en av fire festival-kunstnere på Junikveld, Børli 2014. Hennes prosjekter spenner over et vidt spekter av uttrykk: fra tresnitt til tegning, tekstil, maleri, skulptur, readymades og tekst. Arbeidene settes ofte sammen til konstellasjoner med utgangspunkt i rommet der de skal vises. Gjenbruk av arbeider i stadig nye sammenhenger skaper kontinuitet og gir hvert enkelt arbeid skiftende betydninger. Titlene er en viktig del av verket og de innehar en poetisk og absurd dissonans snarere enn en klargjøring av intensjonene. Med humor og abstruse stemninger kan arbeidene bli en kilde til interessante mistolkninger, hvor kunst-historie, samtidskultur og hverdagsliv forenes i en personlig kontekst. Med referanser til kunstnere som Kjartan Slettemark, Bendik Riis, Terje Bergstad og Matisse kan det se ut som hun har et romantisk forhold til kunstverket, men dette balanseres ved en ironisk og leken holdning. Den postmodernistiske innstillingen  kontrasteres ved en oppriktig fascinasjon av modernistisk maleri og interesse for farge. Et annet aspekt ved kunstnerskapet er referanser til folkekunst og outsiderkunst (Art Brut).    

7. – 22. september

Else Marit Aanerud

Maleri

 Else Marit Aanerud er født 1943 i Grue i Hedmark.Hun driver egen maleskole (Hjerterom Maleskole og Atelier) i Øvrebyen i Kongsvinger. Utdannelsen har hun fra Jørgen Dukans maleskole i Lørenskog gjennom 20 år fra 1984, akvarell ved Nansenskolen og Kyrkerud Folkhøgskola i Sverige. Videre nevnes studieturer i Norge, Hellas, Italia, Spania og Frankrike m. Dukan, Bjørn Engkrog og Mitch Waite. Aanerud er godkjent Vedic Art-lærer, Bergen 2004. Hennes maleri omfatter olje, akryl og akvarell. Hun maler i mange forskjellige stilarter, men heller mest mot det naturaliske og impresjonistiske. Inspirasjonen hentes fra naturstemninger, avisbilder og egne fotografier. På denne utstillingen har hun bl.a med malerier fra gatepartier i Øvrebyen.    

20. juni – 28. juli

SOMMERUTSTILLINGEN 2013

Kjell Varvin: USTABILE VARIABLER

Tegning – skulptur – installasjon

 Kjell Varvins omfattende kunstnerskap strekker seg i tid fra debuten i 1964 og til en om mulig stadig tettere utstillingstakt i de senere år. Av nyere høydepunkter skal nevnes: Prisme i Muséet for samtidskunst, utstillinger i Kunstnerforbundet og Galleri Trafo, Tegnebiennalen i UKS, Skulpturbiennalen i Vigelandsmuséet, Welded iron and other drawings i Galleri Erik Steen og Geometry As Image i New York. Hans arbeid er konsekvent og samtidig alltid vitalt overraskende. Møtet mellom tegning og skulptur, i helt suverene komposisjoner, er slående. Arbeidet er forankret i en klar modernistisk tradisjon, framfor alt i minimalismen. Det formale er autonomt. Foretrukne materialer i skulpturene er sveiset jern, som lar linjen danne volum. For øvrig er ”alt” tillatt. Fargen er nedtonet, det er et svart-grått-hvitt univers som åpenbares. Romlige strukturer står i fokus. Improvisasjon og intuisjon er ledetråder. Han arbeider konsentrert og i høyt tempo. Lar det aktuelle rommet styre valgene av materialer og komponenter. Slik ”øyeblikkskunst” krever lang erfaring, daglige øvelser og et velutviklet reportoar av muligheter. Elementer flyttes til likevektens bristepunkt, til uvissheten straks før sammenbrudd, der en skjør stabilitet ennå holder strukturen sammen. Konstellasjoner av energi oppstår, i en klar og stille spenning. Varvins oppdrag er rent visuelt. Det er det hele og deri ligger verkets mening.  
Det skal bli spennende å se hva de klassiskt harmoniske rommene i Aamodtgaarden, et 1700talls hus, vil inspirere Kjell Varvin til av visuelle grep, og en glede å presentere denne steds-spesifikke utstillingen for publikum. www.install-art.blogspot.no

13. – 28. april

Fei Hong og Svein Evenrud

Skulptur og maleri

9. – 24. mars

Ragnhild Enge

Billedvev

 Å veve bilder er flere tusen år gammelt. Fra bevarte funn av små koptiske billedvever skapt i begynnelsen av vår tidsregning, ser man at de er vevd med tynn farget ulltråd på tynn linrenning, akkurat som i Ragnhild Enges tepper. Hvorledes linjer og figurer er bygget opp rent teknisk, er omtrent på samme måte fremdeles.
Ragnhild Enge har sin utdanning fra Sverige. CVen er rikholdig, med innkjøp av bl.a. Statens Konstråd og Sykehuset Innlandet, utsmykkingsoppdrag til Nidarosdomen, Gran Rådhus og Gjøvik Sykehus. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på Høstutstillingen og landsdelsutstillingene mange ganger. Neste milstolpe er invitasjon til utstillingen ’Tusen tråder’ i Lillehammer Kunstmuseum til høsten.
Billedteppene hun vil vise i Kongsvinger er i både store og små formater, og egner seg til så vel offentlige rom som private hjem. Flere av dem er helt nye for denne utstillingen. De er sjeldent fint vevd i klassisk gobelinteknikk og materialene er tynn lin og ull i et rikt spekter av fargenyanser. Billeduttrykket er preget av en malerisk og abstrakt fabulerende tilnærming. Se også www.ragnhildenge.com

2. – 10. februar

MEDLEMSUTSTILLINGEN 2013

Arkivet ble opprettet ved inngangen til 2013. Etter dette er alle utstillinger komplett presentert.

%d bloggere liker dette: