Utstillinger

Kjære medlemmer og følgere!

Kongsvinger Kunstforening har de siste årene samarbeidet med kurator Helga-Marie Nordby, som gjennomfører en utstillingstrilogi fra 2019 til 2022 i Kongsvinger. Tre utstillinger med utgangspunkt i tre markører i Kongsvinger: Festningen, Elva og Skogen.

PROGRAM 202218. juni – 7. august

Tiril Schrøder
«Camping i fortiden»

Digital tegning
Flintoe -indre og ytre Sogn

Åpningstider: Tirsdag – søndag kl. 12-16

Åpning lørdag 18. juni kl. 12.00.

Tiril Schröder jobber med digitale teknikker for å gjenfortelle tegninger og akvareller av J. C. Dahl Johannes Flintoe og Heinrich August Grosch, tre kunstnere på 1800- tallet som var viktige for utviklingen av den romantiske visuelle ideen om hva Norge og det norske er.

Dahl, Flintoe og Grosch har gjennom sin bruk av tegning og akvarell til dokumentasjon av livet i Norge vært med på å forme og bygge den visuelle fortellingen vi baserer vårt egenbilde på i dag. Den nasjonalromantiske kunsten var med på å bygge opp under bildet av «det typisk norske» gjennom fjorder, fjell, bondeliv, og den gryende interessen for å bestige fjelltopper og vandre i naturen. 

Arbeidene tar utgangspunkt i denne ideen om den norske identiteten: Hverdagslivet slik det utspilte seg og ble presentert i forbindelse med nasjonsbyggingen på 1800-tallet kontra hverdagslivet i vår egen tid, samt naturen og vår bruk av denne, for eksempel identitetsbygging på Facebook. Den nasjonale fortellingen om «det norske» og norsk natur, kan ha en ekskluderende undertone mot «de andre», men samtidig er det en identitet i stadig endring, der elementer fra andre steder i verden stadig innlemmes i norsk hverdag og mytologi: Alt fra Pizza Grandiosa til New Age og Netflix blir en del av vår hverdag i dag.  

Arbeidene på utstillingen gir seg visuelt ut for å være samme teknikker som ble brukt av kunstnerne på 1800-tallet; blyant, tusjlavering og akvarell. Men de er egentlig laget med helt andre verktøy i en annen prosess, med en moderne digital effektivisering og etterligning ved bruk av tegneprogrammer, digitale tegneredskaper og printet på spesialpapir. 


Skogen 2022

27.08 – 25.09

Åtte kunstnere er invitert til å utvikle større kunstverk med utgangspunkt i skogsområdene rundt Kongsvinger. 

Les mer


26. november – 11.desember
Jule- og medlemsutstilling

%d bloggere liker dette: