Utstillinger

Kjære medlemmer og følgere!

Kongsvinger Kunstforening har de siste årene samarbeidet med kurator Helga-Marie Nordby, som gjennomfører en utstillingstrilogi fra 2019 til 2022 i Kongsvinger. Tre utstillinger med utgangspunkt i tre markører i Kongsvinger: Festningen, Elva og Skogen.

Vi har laget følgende utstillingsprogram for 2021, med forbehold om endringer:


8. juni – 13. juni
Elevutstilling KDA

Utstilling av elevarbeider fra Kunst, design og arkitektur
og Studieforberedende med formgivning, Sentrum Videregående Skole.

Åpent tirsdag – søndag kl 11.00-17.00.


19. juni – 8. august
Sommerutstilling

med Arne Rygvold 
FORGRENINGER

Grønn markering I

Åpning lørdag 19. juni kl. 13.00
Avsluttes søndag 8. august kl. 16.00

Åpningstider: I kaféens åpningstider kl. 11-17. Søndag 12-17. Mandag stengt.
Vi følger smittevernreglene. Gratis inngang!

Arne Rygvold er født i 1955, og har utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi, Bergen 1981-86. Her følger en tekst fra kunstneren:

Motstandens forgreninger
Formalt er skulpturene en lek og utforskning av spenninger. Som alle leker
rommer også denne en spenning i seg selv – mellom det kontrollerte,
regelstyrte og det frislupne, ukontrollerte.
Det betyr ikke at arbeidene i hovedsak handler om motsetningen mellom
kontroll og frihet, men at praksisen trekker veksler på rasjonelle metoder og
kroppens irregulære bevegelser. På den ene siden verktøyet, materialene og
de nødvendige fremgangsmåtene.
På den andre siden kroppen som utforskende i forhold til rom, bevegelse,
handling. Et annet aspekt ved dette er ønsket om å finne frem til produktive
former for motstand, noe å jobbe mot.
Skulpturene internaliserer disse spenningene på måter som er både naturlige
og overraskende. Naturlige fordi tre er et «levende», dynamisk materiale –
noe som i seg selv rommer både krefter og motkrefter, og som derfor spiller
med i arbeidet på måter man aldri helt kan forutse. Overraskende fordi treets
aura av hjemlighet og «naturlighet» gjør disse spenningene vanskelig å se.
Her legger treets lavmælthet et slags slør over de prosessene som har ledet
frem til skulpturene. De faglige verdiene man venter å finne i trearbeid –
håndverksmessige krav til glatte overflater og pene skjøter – er her, men de
opptrer i samspill med et sett uregjerlige, irregulære prosesser, som så å si går
inn i treets materielle kjerne.
Jeg tar hovedsakelig utgangspunkt i enkle geometriske former, som åpnes,
vrenges eller kappes og snittes opp. Jeg arbeider både med og mot
materialet for å komme fram til et uttrykk.
Den fysiske investeringen i bearbeidingen av objektene er ikke et ønske
om å vise fram virtuositet, dvs. få hardt arbeid til å virke lekende lett.
Snarere er det en intensjon om å ta publikum inn i et område bortenfor
håndverket og berører spørsmål om ting og tanke – det skapende og tenkende
subjektets begrensende kontroll i møte med materiale. Møte mellom
språk/tanke og materiale/form. Formene i arbeidene er enkle, med klare
gestalter. Men overflaten har spor etter kompliserte, flerleddete prosesser.
Skulpturene bærer i seg ulike former for motstand, hvor jeg bevisst tar ulike
omveier. En type motstand ligger i selve materialet, en annen handler om valg
av teknikk og fremgangsmåte og en tredje dreier seg om å overlate valgene til
noe utenfor ens egen kontroll.
Jeg ønsker på denne måten og arbeide fram et visuelt språk som
holder skulpturene / objektene åpne for betrakteren.

Hjemmeside: www.arygvold.com 


Kongsvingertrilogien del 2
ELVA

28. august – 3. oktober

se mer

27. november – 12. desember
Jule- og medlemsutstillingen

%d bloggere like this: